Informace o ZŠ

Aktuálně ze školy

Plán práce na týden od 24. 6. 2024

ZŠ Tento týden jsou z rozhodnutí ředitele školy zrušeny odpolední výuky. Program posledního týdne školy je upraven, podrobnosti ve Škole online. 24. 6. 2024 divadelní představení (9:00 pro 1. stupeň, 10:30 pro 2. stupeň) - kinosál školy (60 Kč/žák) 24.6.2024...

číst více

Osvobození od úplaty

Osvobození od úplaty neprobíhá automaticky (škola nemá k dispozici seznam rodin pobírajících přídavek na dítě), rodič dokládá nárok samostatně k rukám ředitele školy.

číst více

Název programu:

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

Motivační název:

Škola pro všechny, škola pro život

Zařazení do sítě škol:

RED IZO 600 059 081
IZO ZŠ 00583596
IZO MŠ 107531453
IZO ŠD 114300054
IČO 005 835 96

Škola v několika bodech:

 • Zastávka autobusu před školou.
 • Anglický jazyk již od 1. třídy.
 • Plynulý přechod z MŠ na ZŠ.
 • Mateřská škola v areálu školy.
 • Téměř domácí strava.
 • K výuce používáme počítačovou učebnu, pozemky na zahradě, kinosál…
 • Spolupráce se ZUŠ Trhové Sviny.
 • Velká nabídka volnočasových aktivit. Např. sportovní hry, kreativní kroužky, angličtina, florbal…
 • Žákům nabízíme pobyty na škole v přírodě, lyžařský a sportovní kurz.

Jak zvoní u nás ve škole?

 • 07:45 na přípravu
 • 07:50 – 08:35 (1. vyuč. hodina)
 • 08:45 – 09:30
 • 09:45 na přípravu
 • 09:50 – 10:35
 • 10:45 – 11:30
 • 11:35 – 12:20
 • 12:30 – 13:15
 • 13:20 – 14:05
 • 14:10-14:55

Školní zpravodaj

Dokumenty

Projekty

Erasmus+

Projekt: 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000146406 – Mobility žáků a pedagogů ZŠ a MŠ Besednice
1.11.2023-31.1.2025 (délka projektu 15 měsíců)

Jihočeský kraj

1. program: Obědy pro jihočeské děti

2. program: Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti – u školy lze použít na úhradu školní družiny, další kroužky si řeší jednotlivé organizace, které kroužky pořádají jako je např. Domov dětí a mládeže České Budějovice

Informace a žádosti o dotace se vyřizují na stránkách jihočeského kraje viz odkazy programů

 

https://obedy.kraj-jihocesky.cz/

https://www.krouzkyprojihocechy.cz/

EduSTEM

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.

Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.

Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.

Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko

Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Projekt EduSTEM (ATCZ220) je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

EduSTEM – projektové aktivity na škole:

Badatelské a jazykové aktivity v MŠ
Po úvodním proškolení a vyzkoušení nejrůznějších aktivit se lektoři seznámí s metodikou a zásobníkem jazykových aktivit, pokusů a objevů vhodných pro děti předškolního věku. Následně povedou badatelské a jazykové aktivity ve vlastní mateřské škole.

Partnerská a badatelská setkání MŠ s tématem STEM
Badatelská setkávání, kdy děti společně se svými vedoucími badatelských aktivit, jazykovými lektory a expertem připraví pro své vrstevníky z partnerské mateřské školy ukázky/experimenty, které budou zaměřené na oblast biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti, fyzikálních zákonů a matematické gramotnosti.

MŠ bez partnerství – projektové dny
Realizátoři badatelských aktivit, jazykoví lektoři společně s expertem pro STEM, připraví náplň jednodenního projektového dne, který bude rozšiřovat a vhodnou formou doplňovat probíhající badatelské a jazykové aktivity v MŠ.

Badatelsko-jazykové kroužky v ZŠ
Díky projektu škola nabídne odpolední kroužky v rámci zájmového vzdělávání pro zájemce z řad 1. stupně ZŠ. Tematické zaměření kroužků na přírodovědné pokusy, přírodní živly, svět kolem nás.

Badatelská a partnerská setkání ZŠ s tématem STEM
Badatelská setkání s partnerskou základní školou – obsahem těchto setkání budou zajímavé vědecké pokusy, pohybové aktivity a zábavné hry pod vedením vědeckého pracovníka při spolupráci s jazykovým lektorem.

Projektové dny pro ZŠ
Interaktivní fyzikálně technické experimenty ve spolupráci s městem Nové Hrady a Ústavem komplexních systémů v Nových Hradech, který je součástí Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod.
Ve fyzikálně technické učebně se žáci interaktivní formou seznámí s principy jednotlivých exponátů a dohromady společně s vyučujícími vypracují dané úkoly – pod vedením vědeckého pracovníka se seznámí s daným výzkumným tématem, provedou experiment a zpracují naměřená data.

Exkurze
Tematické exkurze do Science Centra Techmania Plzeň pro žáky základních škol – rozšíření výuky formou neformálního vzdělávání s cílem podpořit zájem dětí a žáků o vědu a techniku.

Jihočeská hospodářská komora

Jsme členy Jihočeské hospodářské komory (oblastní kancelář Český Krumlov)

Se sokolem do života – MŠ

Vítejte v 8. ročníku projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, nejrozšířenější aktivity na rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí.

Těší nás, že se s velkou většinou z vás potkáváme již poněkolikáté. A máme velkou radost, že se k nám ve školním roce 2023/2024 přidá i spousta nových subjektů. Děkujeme a těšíme se, že společně budeme předškoláky motivovat k pohybu. V průběhu celého školního roku vás budeme vždy první týden v měsíci prostřednictvím našeho newsletteru informovat o veškerých novinkách. Zároveň doporučujeme pravidelně sledovat naše webové stránky www.sesokolemdozivota.cz a také profily projektu Se Sokolem do života na sociálních sítích – Facebook a Instagram. Na YouTube kanále České obce sokolské již nyní naleznete zdarma několik metodických videí k projektu. Stejně jako v předchozích ročnících, tak i letos jsme si pro vás připravili několik materiálů. Pedagogové od nás obdrží MANUÁL K PROJEKTU (metodický průvodce ke všem činnostem). Každé ze zapojených dětí získá svůj PRACOVNÍ SEŠIT, do kterého si bude postupně v průběhu roku lepit samolepky za každý splněný úkol a PRACOVNÍ LISTY – „Pastelkami čaruj“. Ke všem nováčkům „doletí“ maskot projektu sokolík Pepík. Distribuce materiálů bude probíhat v průběhu poloviny září. Pokud byste svůj balíček nedostali, neváhejte nás kontaktovat. Budeme moc rádi za celoroční kontakt s vámi. Velmi nás potěší jakákoliv zpětná vazba či fotografie a videa z plnění úkolů. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu: sesokolemdozivota@sokol.eu nebo na sociálních sítích. Hezký začátek nového školního roku přeje tým projektu Se Sokolem do života!

Škola pro život

Digitalizujeme školu

Doučování žáků škol

EU peníze školám

Ovoce do škol

Abeceda

Investice do rozvoje vzdělávání

UKONČENÉ PROJEKTY

O2 chytrá škola

Předmět projektu:

Podpora osvěty a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečí na Internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice

Sportuj ve škole

Erasmus +

Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob – školní vzdělávání

Grant na projekt Nesedíme doma – učitelé z Besednice jedou do Evropy!

Co je Erasmus +?

Naši učitelé v projektu:

Skip to content