Informace o ZŠ

Aktuálně ze školy

Stezka na Slabošovku

Vážení rodiče, děti, žáci a přátelé, dnes jsme připravili s dětmi z druhé třídy naučnou stezku na Slabošovku o stálých ptácích. Na konci stezky je schovaný poklad (bonbóny pro děti). Srdečně vás na ní všechny  zveme. S pozdravem Jana Felendová  ...

číst více

Plán práce od 23. 1. 2023

Nový projekt Mezinárodní den darování knih - více info na letáčku na webu, žáci se předem zaregistrují a pak dle losu obdarují někoho ze školy knihou. Celá akce vyvrcholí 14. 2. 2023 - v tento den proběhne i školní kolo recitační soutěže   ZŠ 23. - 27. 1. 2023...

číst více

7. třída – Hudební výchova v kostele

Devátého ledna jsme se po delší odmlce opět vydali do našeho kostela sv. Prokopa v Besednici. I když 45 minut je opravdu krátká doba, stihli jsme vše, co jsme si naplánovali a mezipředmětové vztahy by se jistě zaradovaly. V rámci Hudební výchovy jsme se dotkli učiva –...

číst více

Název programu:

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

Motivační název:

Škola pro všechny, škola pro život

Zařazení do sítě škol:

RED IZO 600 059 081
IZO ZŠ 00583596
IZO MŠ 107531453
IZO ŠD 114300054
IČO 005 835 96

Škola v několika bodech:

 • Zastávka autobusu před školou.
 • Anglický jazyk již od 1. třídy.
 • Plynulý přechod z MŠ na ZŠ.
 • Mateřská škola v areálu školy.
 • Téměř domácí strava.
 • K výuce používáme počítačovou učebnu, pozemky na zahradě, kinosál…
 • Spolupráce se ZUŠ Trhové Sviny.
 • Velká nabídka volnočasových aktivit. Např. sportovní hry, kreativní kroužky, angličtina, florbal…
 • Žákům nabízíme pobyty na škole v přírodě, lyžařský a sportovní kurz.

Jak zvoní u nás ve škole?

 • 07:45 na přípravu
 • 07:50 – 08:35 (1. vyuč. hodina)
 • 08:45 – 09:30
 • 09:45 na přípravu
 • 09:50 – 10:35
 • 10:45 – 11:30
 • 11:35 – 12:20
 • 12:30 – 13:15
 • 13:20 – 14:05
 • 14:10-14:55

Školní zpravodaj

Dokumenty

Projekty

EduSTEM

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.

Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.

Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.

Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko

Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Projekt EduSTEM (ATCZ220) je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

EduSTEM – projektové aktivity na škole:

Badatelské a jazykové aktivity v MŠ
Po úvodním proškolení a vyzkoušení nejrůznějších aktivit se lektoři seznámí s metodikou a zásobníkem jazykových aktivit, pokusů a objevů vhodných pro děti předškolního věku. Následně povedou badatelské a jazykové aktivity ve vlastní mateřské škole.

Partnerská a badatelská setkání MŠ s tématem STEM
Badatelská setkávání, kdy děti společně se svými vedoucími badatelských aktivit, jazykovými lektory a expertem připraví pro své vrstevníky z partnerské mateřské školy ukázky/experimenty, které budou zaměřené na oblast biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti, fyzikálních zákonů a matematické gramotnosti.

MŠ bez partnerství – projektové dny
Realizátoři badatelských aktivit, jazykoví lektoři společně s expertem pro STEM, připraví náplň jednodenního projektového dne, který bude rozšiřovat a vhodnou formou doplňovat probíhající badatelské a jazykové aktivity v MŠ.

Badatelsko-jazykové kroužky v ZŠ
Díky projektu škola nabídne odpolední kroužky v rámci zájmového vzdělávání pro zájemce z řad 1. stupně ZŠ. Tematické zaměření kroužků na přírodovědné pokusy, přírodní živly, svět kolem nás.

Badatelská a partnerská setkání ZŠ s tématem STEM
Badatelská setkání s partnerskou základní školou – obsahem těchto setkání budou zajímavé vědecké pokusy, pohybové aktivity a zábavné hry pod vedením vědeckého pracovníka při spolupráci s jazykovým lektorem.

Projektové dny pro ZŠ
Interaktivní fyzikálně technické experimenty ve spolupráci s městem Nové Hrady a Ústavem komplexních systémů v Nových Hradech, který je součástí Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod.
Ve fyzikálně technické učebně se žáci interaktivní formou seznámí s principy jednotlivých exponátů a dohromady společně s vyučujícími vypracují dané úkoly – pod vedením vědeckého pracovníka se seznámí s daným výzkumným tématem, provedou experiment a zpracují naměřená data.

Exkurze
Tematické exkurze do Science Centra Techmania Plzeň pro žáky základních škol – rozšíření výuky formou neformálního vzdělávání s cílem podpořit zájem dětí a žáků o vědu a techniku.

Jihočeská hospodářská komora

Jsme členy Jihočeské hospodářské komory (oblastní kancelář Český Krumlov)

Se sokolem do života – MŠ

Vítejte v 7. ročníku projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, nejrozšířenější aktivity na rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí.

Těší nás, že se s velkou většinou z vás potkáváme již poněkolikáté. A máme velkou radost, že se k nám ve školním roce 2022/2023 přidá i spousta nových subjektů. Děkujeme a těšíme se, že společně budeme předškoláky motivovat k pohybu. V průběhu celého školního roku vás budeme vždy první týden v měsíci prostřednictvím našeho newsletteru informovat o veškerých novinkách. Zároveň doporučujeme pravidelně sledovat naše webové stránky www.sesokolemdozivota.cz a také profily projektu Se Sokolem do života na sociálních sítích – Facebook a Instagram. Na YouTube kanále České obce sokolské již nyní naleznete zdarma několik metodických videí k projektu. Stejně jako v předchozích ročnících, tak i letos jsme si pro vás připravili několik materiálů. Pedagogové od nás obdrží MANUÁL K PROJEKTU (metodický průvodce ke všem činnostem). Každé ze zapojených dětí získá svůj PRACOVNÍ SEŠIT, do kterého si bude postupně v průběhu roku lepit samolepky za každý splněný úkol a PRACOVNÍ LISTY – „Pastelkami čaruj“. Ke všem nováčkům „doletí“ maskot projektu sokolík Pepík. Distribuce materiálů bude probíhat v průběhu poloviny září. Pokud byste svůj balíček nedostali, neváhejte nás kontaktovat. Budeme moc rádi za celoroční kontakt s vámi. Velmi nás potěší jakákoliv zpětná vazba či fotografie a videa z plnění úkolů. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu: sesokolemdozivota@sokol.eu nebo na sociálních sítích. Hezký začátek nového školního roku přeje tým projektu Se Sokolem do života!

Škola pro život

Digitalizujeme školu

Doučování žáků škol

EU peníze školám

Ovoce do škol

Erasmus +

Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob – školní vzdělávání

Grant na projekt Nesedíme doma – učitelé z Besednice jedou do Evropy!

Co je Erasmus +?

Naši učitelé v projektu:

Sportuj ve škole

Abeceda

Investice do rozvoje vzdělávání

O2 chytrá škola

Předmět projektu:

Podpora osvěty a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečí na Internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice

Skip to content