Informace o ZŠ

Aktuálně ze školy

Kroužek: Věda nás baví

Rádi bychom Vás informovali, že letos opět otevíráme kroužek od organizace Věda nás baví V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Naše vědecké kroužky probíhají pod...

číst více

Plán práce na týden od 3. 10. 2022

ZŠ 3.10.2022 Druháci pouští draky (pokud počasí dovolí) 4.10.2022 program Policie ČR - Jak se chodí přes zebru - 1. - 3. třída - org. Vacková (zdarma)-přesunuto (onemocnění lektora) 5.10.2022 Projektový den v SOŠ Velešín pro 9. ročník - org. Hron (zdarma, hrazeno z...

číst více

Oslavili jsme 26. září – Evropský den jazyků

I letos si všichni žáci na 1. a 2. stupni připomněli se svými vyučujícími Evropský den jazyků. Na prvním stupni se děti seznámily se základními výrazy v chorvatštině, vždyť tolik nás, Čechů, rádo jezdí do Chorvatska! V českém jazyce děti pak vymýšlely antonyma –...

číst více

Název programu:

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

Motivační název:

Škola pro všechny, škola pro život

Zařazení do sítě škol:

RED IZO 600 059 081
IZO ZŠ 00583596
IZO MŠ 107531453
IZO ŠD 114300054
IČO 005 835 96

Škola v několika bodech:

 • Zastávka autobusu před školou.
 • Anglický jazyk již od 1. třídy.
 • Plynulý přechod z MŠ na ZŠ.
 • Mateřská škola v areálu školy.
 • Téměř domácí strava.
 • K výuce používáme počítačovou učebnu, pozemky na zahradě, kinosál…
 • Spolupráce se ZUŠ Trhové Sviny.
 • Velká nabídka volnočasových aktivit. Např. sportovní hry, kreativní kroužky, angličtina, florbal…
 • Žákům nabízíme pobyty na škole v přírodě, lyžařský a sportovní kurz.

Jak zvoní u nás ve škole?

 • 07:45 na přípravu
 • 07:50 – 08:35 (1. vyuč. hodina)
 • 08:45 – 09:30
 • 09:45 na přípravu
 • 09:50 – 10:35
 • 10:45 – 11:30
 • 11:35 – 12:20
 • 12:30 – 13:15
 • 13:20 – 14:05
 • 14:10-14:55

Školní zpravodaj

Dokumenty

Projekty

EduSTEM

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.

Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.

Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.

Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko

Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Projekt EduSTEM (ATCZ220) je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

EduSTEM – projektové aktivity na škole:

Badatelské a jazykové aktivity v MŠ
Po úvodním proškolení a vyzkoušení nejrůznějších aktivit se lektoři seznámí s metodikou a zásobníkem jazykových aktivit, pokusů a objevů vhodných pro děti předškolního věku. Následně povedou badatelské a jazykové aktivity ve vlastní mateřské škole.

Partnerská a badatelská setkání MŠ s tématem STEM
Badatelská setkávání, kdy děti společně se svými vedoucími badatelských aktivit, jazykovými lektory a expertem připraví pro své vrstevníky z partnerské mateřské školy ukázky/experimenty, které budou zaměřené na oblast biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti, fyzikálních zákonů a matematické gramotnosti.

MŠ bez partnerství – projektové dny
Realizátoři badatelských aktivit, jazykoví lektoři společně s expertem pro STEM, připraví náplň jednodenního projektového dne, který bude rozšiřovat a vhodnou formou doplňovat probíhající badatelské a jazykové aktivity v MŠ.

Badatelsko-jazykové kroužky v ZŠ
Díky projektu škola nabídne odpolední kroužky v rámci zájmového vzdělávání pro zájemce z řad 1. stupně ZŠ. Tematické zaměření kroužků na přírodovědné pokusy, přírodní živly, svět kolem nás.

Badatelská a partnerská setkání ZŠ s tématem STEM
Badatelská setkání s partnerskou základní školou – obsahem těchto setkání budou zajímavé vědecké pokusy, pohybové aktivity a zábavné hry pod vedením vědeckého pracovníka při spolupráci s jazykovým lektorem.

Projektové dny pro ZŠ
Interaktivní fyzikálně technické experimenty ve spolupráci s městem Nové Hrady a Ústavem komplexních systémů v Nových Hradech, který je součástí Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod.
Ve fyzikálně technické učebně se žáci interaktivní formou seznámí s principy jednotlivých exponátů a dohromady společně s vyučujícími vypracují dané úkoly – pod vedením vědeckého pracovníka se seznámí s daným výzkumným tématem, provedou experiment a zpracují naměřená data.

Exkurze
Tematické exkurze do Science Centra Techmania Plzeň pro žáky základních škol – rozšíření výuky formou neformálního vzdělávání s cílem podpořit zájem dětí a žáků o vědu a techniku.

Jihočeská hospodářská komora

Jsme členy Jihočeské hospodářské komory (oblastní kancelář Český Krumlov)

Škola pro život

Digitalizujeme školu

Doučování žáků škol

EU peníze školám

Ovoce do škol

Erasmus +

Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob – školní vzdělávání

Grant na projekt Nesedíme doma – učitelé z Besednice jedou do Evropy!

Co je Erasmus +?

Naši učitelé v projektu:

Sportuj ve škole

Abeceda

Investice do rozvoje vzdělávání

O2 chytrá škola

Předmět projektu:

Podpora osvěty a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečí na Internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice

Skip to content