Informace o školce

INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče

ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 Besednice

 

Ředitelka školy:          Ing. Eva Tomášková

Vedoucí učitelka:        Zdeňka Huťová

Třídní učitelky:            Bc. Michaela Syrovátková

                                    Lucie Kroupová

                                    Jiřina Nováková                                        

Asistent pedagoga:     Alena Sudíková

Uklízečka:                     Monika Čutková

 

Provoz MŠ: 06.15 – 16.15 hod.

 

Odhlašování dětí:

 • Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ do 08.00 hod

na tel.: 778 015 830.

 • Stravování je nutné omluvit do 07.00 hod. na tel.: 778 015 831                (u vedoucí ŠJ.)

 

Předávání dětí:   

 • Rodič je povinen předat dítě učitelce do třídy.       
 • Viditelně nemocné dítě nemusí být převzato do MŠ.

 

Odvádění dětí po obědě: Od 12.05 do 12.15 hod.

 

Informace o připravovaných akcí v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a nástěnkách v šatnách dětí.

Doporučujeme proto zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Používání zahrady MŠ:

Z hygienických, bezpečnostních, provozních i etických důvodů není možné v době od 06.15 do 16.15 hod. používat školní zahradu pro veřejnost. (Při odchodu dětí v poledne domů není možné se zdržovat v prostoru zahrady.)

Vodění psů do prostoru objektu MŠ (včetně zahrady MŠ) a jejich přivazování v prostoru branky do zahrady MŠ je zakázáno.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Opatřit dítěti do MŠ bačkory s pevnou patou (nikoli pantofle), náhradní sadu oblečení, pyžamo nebo košilku na spaní, náhradní gumovky.
 • Všechny věci dětem podepsat!
 • Dbát na přiměřené oblečení dětí (dle ročního období.)
 • Kontrolovat čistotu věcí, které ponechávají v MŠ.

 

Název programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Hrajeme si od září do léta
Motto: Rodiče nám svěřují to nejdražší, co mají - své dítě. Uvědomujeme si to a uděláme vše pro to, abychom jejich důvěru nezklamali.
Adresa školky: Školní 228, Besednice, 382 81
Ředitel školy: Ing. Eva Tomášková
Vedoucí učitelka MŠ: Zdeňka Huťová
Kontakty: telefon:  778 015 830
email:    mskola@zsbesednice.cz
Zařazení do sítě škol: IZO  107 531 453 číslo součásti 04
IČO  058 35 96
Zřizovatel: Městys Besednice
Náměstí, Besednice, 382 81
www.besednice.cz
Starosta: Ing. Alena Koukolová

 

Vyučující ve třídách MŠ

 

 

I. tř. Sluníček 

 • Huťová Zdeňka – vedoucí učitelka

 • Kroupová Lucie – učitelka

 

II. tř. Berušek

 • Bc. Syrovátková Michaela – učitelka

 • Nováková Jiřina – učitelka

 • Sudíková Alena – asistent pedagoga

 
 

Aktivita pro předškoláčky - ŠIKULKOVÉ

              Od října každá středa od 13.00 do 14.00 

 • Huťová Zdeňka – vedoucí učitelka

 • Bc. Syrovátková Michaela – učitelka

 • Kroupová Lucie – učitelka

 • Nováková Jiřina – učitelka

 • Sudíková Alena – asistent pedagoga

Režim dne třídy Sluníček a Berušek

 

Režim dne třídy Sluníček

 

06.15 – 08.00        příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové

chvilky, rozcházení dětí do svých tříd

08.00 – 08.30        ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry

08.30 – 09.00        hygiena, dopolední svačina

09.00 – 09.30        didakticky zacílené činnosti, frontální nebo skupinové

09.30 –11.30         pobyt venku

11.30 –12.15         hygiena, oběd

12.15 –14.00         odpočinek, kroužky

14.00 –14.30         hygiena, odpolední svačina

14.30 –16.15         odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

 

Režim dne třídy Berušek

 

6.15 – 8.00          příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové

chvilky, rozcházení dětí do svých tříd

  8.00 – 8.30          ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry

  8.30 – 9.00          hygiena, dopolední svačina

  9.00 – 9.30          řízená činnost

  9.30 – 11.30       pobyt venku

11.30 – 12.15       hygiena, oběd

12.15 – 14.00       odpočinek, kroužky

14.00 – 14.30       hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.15       odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

Aktuality

Plán práce na týden od 21. 6. 2021

18.06.2021 16:48
21. 6. - klasifikační porada (13:45) 25. 6. - vydávání vysvědčení (ukončení 9:30, pak možnost oběda - nutno předem nahlásit) - žáci 9. ročníku slavnostní zakončení školního roku v obřadní síni městyse - čas bude upřesněn 25. 6. - předání stavby (rekonstrukce WC)   28. - 30. 6. 2021 ředitelské...

Oběd 25. 6. 2021

17.06.2021 15:37
Dne 25. 6. 2021 bude vydáván oběd od 9:30 do cca 10:30 hod. Pokud nemáte o páteční oběd (párky) zájem, prosím odhlaste si jej nejpozději v pondělí 21. 6. 2021 do 12:00 hod. Děkujeme  

Při výuce bez roušek

14.06.2021 22:27
Dle dnešního mimořádného opatření došlo k rozvolnění v povinnosti nosit roušky od 15. 6. - během výuky ji žáci už mít nemusí, na chodbách ano: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-15-cervna-2021

Poděkování

11.06.2021 20:25
Děkujeme všem, kteří naši školu dnes navštívili a oslavili tak s námi 70té výročí školy. 

Vyhlášení ředitelského volna

11.06.2021 19:17
Na dny 28. - 30. 6. 2021 vyhlásila ředitelka školy po projednání se zřizovatelem pro žáky ZŠ  ředitelské volno z provozních důvodů (rekonstrukce sociálního zařízení). ZŠ_reditelské volno_potvrzeno zrizovatelem.pdf (141101) V souvislosti s tím se mění harmonogram: uzavření klasifikace již 18....

Plán práce na týden od 14. 6. 2021

11.06.2021 10:35
Po celý týden probíhá prezenční výuka dle běžného rozvrhu. 16. 6. 2021 zasedání školské rady 18.6.-13:00 uzavření klasifikace 18. 6. - výlet 7. třída (Tábor)  - org. Vacková, Hosenseidlová     výhled na další období: 21.6. klasifikační porada 25.6. vydávání vysvědčení, předání...

Výsledky zápisu do mateřské školy_jaro 2021

10.06.2021 17:51
Výsledek zápisu do mateřské školy - rozhodnutí ředitele:   MS_zapis jaro 2021_rozhodnuti prijati a neprijati.pdf (510892)

Brčkové závody

09.06.2021 10:48
Protože stále probíhá naše družinové soutěžení, které trvá s přestávkami už od začátku školního roku a zapojujeme do něj různé aktivity od vědomostních přes výtvarné, až po různé sportovní soutěže, jsme dnes vyhlásili trochu netradiční soutěž. Závodili jsme totiž v přenášení vody pomocí sosání...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A OSLAVA VÝROČÍ ŠKOLY

06.06.2021 19:31
 

Plán práce na týden od 7. 6. 2021

04.06.2021 13:02
Výuka probíhá za osobní přítomnosti žáků ve škole. Pondělí - testování (děti v MŠ se netestují)     7. 6. 2021 online workshop 9. ročník (DDM CB - 3D tisk) - viz Škola online 8. 6. 2021 první schůzka budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou Hubenou (16:00) 9. 6. 2021 ...