Informace o školce

Aktuálně ze školky

Nabídka kroužku v ZŠ Besednice

Vážení rodiče, od příštího roku nabízíme LESobjevovací kroužek. Ve spolupráci s DDM České Budějovice, pod vedením zkušené lektorky Ivy mohou děti prvního i druhého stupně poznávat okolí Besednice zase jiným způsobem. Stráví společně čas venku i v budově. Pokud máte...

číst více

Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 15.6. na výstavišti v Č. Budějovicích probíhá akce dobrodružství s technikou. Protože se jedná o akci mezi rodiči a dětmi populární, dovolujeme si připomenout tento termín. Vstupné je zdarma, akce se koná v pavilonech T1 a T2. Více...

číst více

Plán práce na týden od 5. 6. 2023

ZŠ 5. 6. 2023 návštěva místní knihovny - 8. třída - org. Řehoutová 6.6. Atletická olympiáda Kaplice - kategorie III a IV - org. Voráčková, Záhorková 7. 6. infoschůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - 16h - Hlavatá 7. 6. Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo -...

číst více

ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 Besednice

tel: 778 015 830
email: hutova@zsbesednice.cz

Název programu:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Hrajeme si od září do léta

Motto:

Rodiče nám svěřují to nejdražší, co mají – své dítě.
Uvědomujeme si to a uděláme vše pro to, abychom jejich důvěru nezklamali.

Zařazení do sítě škol:

IZO 107 531 453 číslo součásti 04
IČO 058 35 96

 

Vyučující ve třídách MŠ

I. tř. Sluníček:

Jiřina Nováková  – učitelka

Eva Heřmanová – učitelka

 

 

II. tř. Berušek:

Zdeňka Huťová  – zástupkyně ředitele pro MŠ

Bc. Alena Jelínková – učitelka

Natálie Hamerníková  – asistent pedagoga

Informace pro rodiče

Informace o připravovaných akcí v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a na nástěnkách v šatnách dětí.
Doporučujeme proto zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Používání zahrady MŠ:
Z hygienických, bezpečnostních, provozních i etických důvodů není možné v době od 06.15 do 16.15 hod. používat školní zahradu pro veřejnost.

Při odchodu dětí v poledne domů není možné se zdržovat v prostoru zahrady!

Vodění psů do prostoru objektu MŠ (včetně zahrady MŠ) a jejich přivazování v prostoru branky do zahrady MŠ je zakázáno!

Školní řád MŠ
Tématické celky

Provoz MŠ: 06.15 – 16.15 hod.

Odhlašování dětí:
Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ do 08.00 hod na tel.: 778 015 830.

Stravování je nutné omluvit do 7.00 hodin na tel: 778 015 833. Nebo na na strava.cz

Předávání dětí:
Rodič je povinen předat dítě učitelce do třídy.
Viditelně nemocné dítě nemusí být převzato do MŠ.

Odvádění dětí po obědě: Od 12.15 do 12.30 hod.

 

Aktivita pro předškoláčky – ŠIKULKOVÉ
Od září každá čtvrtek od 13.00 do 14.00

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Opatřit dítěti do MŠ bačkory s pevnou patou (nikoli pantofle)
 • Náhradní sadu oblečení
 • Pyžamo nebo košilku na spaní
 • Náhradní gumovky
 • Všechny věci dětem podepsat!!!
 • Dbát na přiměřené oblečení dětí (dle ročního období)
 • Kontrolovat čistotu věcí, které ponechávají v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Výši úplaty stanovuje ředitel školy takto:

 • Celodenní pobyt 300,- Kč / měsíc.
 • Děti poslední rok před vstupem do ZŠ (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) 0,- Kč / měsíc.

Platí se bezhotovostně pomocí školní online pokladny a to 20. den v měsíci.

Režim dne třídy Sluníček

 

 • 06.15 – 08.00 příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové chvilky, rozcházení dětí do svých tříd
 • 08.00 – 08.30 ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry
 • 08.30 – 09.00 hygiena, dopolední svačina
 • 09.00 – 09.30 didakticky zacílené činnosti, frontální nebo skupinové
 • 09.30 –11.30 pobyt venku
 • 11.30 –12.15 hygiena, oběd
 • 12.15 –14.00 odpočinek, kroužky
 • 14.00 –14.30 hygiena, odpolední svačina
 • 14.30 –16.15 odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

Režim dne třídy Berušek

 

 • 6.15 – 8.00 příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové chvilky, rozcházení dětí do svých tříd
 • 8.00 – 8.30 ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry
 • 8.30 – 9.00 hygiena, dopolední svačina
 • 9.00 – 9.30 řízená činnost
 • 9.30 – 11.30 pobyt venku
 • 11.30 – 12.15 hygiena, oběd
 • 12.15 – 14.00 odpočinek, kroužky
 • 14.00 – 14.30 hygiena, odpolední svačina
 • 14.30 – 16.15 odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů
Skip to content