Informace o školce

INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče

ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 Besednice

 

Ředitelka školy:          Ing. Eva Tomášková

Vedoucí učitelka:        Zdeňka Huťová

Třídní učitelky:            Bc. Michaela Syrovátková

                                    Lucie Kroupová

                                    Jiřina Nováková                                        

Asistent pedagoga:     Alena Sudíková

Uklízečka:                     Monika Čutková

 

Provoz MŠ: 06.15 – 16.15 hod.

 

Odhlašování dětí:

 • Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ do 08.00 hod

na tel.: 778 015 830.

 • Stravování je nutné omluvit do 07.00 hod. na tel.: 778 015 831                (u vedoucí ŠJ.)

 

Předávání dětí:   

 • Rodič je povinen předat dítě učitelce do třídy.       
 • Viditelně nemocné dítě nemusí být převzato do MŠ.

 

Odvádění dětí po obědě: Od 12.05 do 12.15 hod.

 

Informace o připravovaných akcí v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a nástěnkách v šatnách dětí.

Doporučujeme proto zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Používání zahrady MŠ:

Z hygienických, bezpečnostních, provozních i etických důvodů není možné v době od 06.15 do 16.15 hod. používat školní zahradu pro veřejnost. (Při odchodu dětí v poledne domů není možné se zdržovat v prostoru zahrady.)

Vodění psů do prostoru objektu MŠ (včetně zahrady MŠ) a jejich přivazování v prostoru branky do zahrady MŠ je zakázáno.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Opatřit dítěti do MŠ bačkory s pevnou patou (nikoli pantofle), náhradní sadu oblečení, pyžamo nebo košilku na spaní, náhradní gumovky.
 • Všechny věci dětem podepsat!
 • Dbát na přiměřené oblečení dětí (dle ročního období.)
 • Kontrolovat čistotu věcí, které ponechávají v MŠ.

 

Název programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Hrajeme si od září do léta
Motto: Rodiče nám svěřují to nejdražší, co mají - své dítě. Uvědomujeme si to a uděláme vše pro to, abychom jejich důvěru nezklamali.
Adresa školky: Školní 228, Besednice, 382 81
Ředitel školy: Ing. Eva Tomášková
Vedoucí učitelka MŠ: Zdeňka Huťová
Kontakty: telefon:  778 015 830
email:    mskola@zsbesednice.cz
Zařazení do sítě škol: IZO  107 531 453 číslo součásti 04
IČO  058 35 96
Zřizovatel: Městys Besednice
Náměstí, Besednice, 382 81
www.besednice.cz
Starosta: Ing. Alena Koukolová

 

Vyučující ve třídách MŠ

 

 

I. tř. Sluníček 

 • Huťová Zdeňka – vedoucí učitelka

 • Kroupová Lucie – učitelka

 

II. tř. Berušek

 • Bc. Syrovátková Michaela – učitelka

 • Nováková Jiřina – učitelka

 • Sudíková Alena – asistent pedagoga

 
 

Aktivita pro předškoláčky - ŠIKULKOVÉ

              Od října každá středa od 13.00 do 14.00 

 • Huťová Zdeňka – vedoucí učitelka

 • Bc. Syrovátková Michaela – učitelka

 • Kroupová Lucie – učitelka

 • Nováková Jiřina – učitelka

 • Sudíková Alena – asistent pedagoga

Režim dne třídy Sluníček a Berušek

 

Režim dne třídy Sluníček

 

06.15 – 08.00        příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové

chvilky, rozcházení dětí do svých tříd

08.00 – 08.30        ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry

08.30 – 09.00        hygiena, dopolední svačina

09.00 – 09.30        didakticky zacílené činnosti, frontální nebo skupinové

09.30 –11.30         pobyt venku

11.30 –12.15         hygiena, oběd

12.15 –14.00         odpočinek, kroužky

14.00 –14.30         hygiena, odpolední svačina

14.30 –16.15         odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

 

Režim dne třídy Berušek

 

6.15 – 8.00          příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové

chvilky, rozcházení dětí do svých tříd

  8.00 – 8.30          ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry

  8.30 – 9.00          hygiena, dopolední svačina

  9.00 – 9.30          řízená činnost

  9.30 – 11.30       pobyt venku

11.30 – 12.15       hygiena, oběd

12.15 – 14.00       odpočinek, kroužky

14.00 – 14.30       hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.15       odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

Aktuality

Plán práce od 1. 3. do 21. 3. 2021 - provoz dle krizového opatření-aktualizace 5.3.

05.03.2021 13:31
Vážení rodiče a žáci, milé děti, je to tu znovu. Od 27. 2. do 21. 3. 2021 je krizovým opatřením vlády omezen provoz škol (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM) a to tak, že se zakazuje mimo jiné osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání a dětí v předškolním...

Na hřišti nalezeny dva míče

05.03.2021 11:46
Na hřišti za školou byly nalezeny dva míče - vzhledem k dnešní sněhové nadílce jsme je uklidili dovnitř. Majítel si je může vyzvednout v kanceláři školy po předchozí domluvě (778 015 833).

Turistická výzva

04.03.2021 19:58
Na první jarní měsíce si vyučující TV připravili pro naše žáky "Turistickou výzvu". Žáci tak posílají fotografie z různých turistických cílů a cest. V ukázkách v naší fotogalerii se můžete podívat, kam naši výletníci již zavítali.

Jídelna od 3. 3. opět vaří-aktualizace!!!!

02.03.2021 13:58
aktualizace: doba pro výdej obědů je od čtvrtka prodloužena do 12:30     Vážení rodiče, od 3. 3. je již opět v provozu školní jídelna - paní Šindelířová již napsala těm, kteří se přihlásili prostřednictvím dotazníku. Pokud projevíte zájem o stravování a ještě nejste přihlášeni, můžete se...

Jídelna - dotazník

01.03.2021 16:07
Vážení rodiče,nyní zjišťujeme zájem o stravování - pokud bude dostatečný, od středy bychom opět začali vařit.Ve svých e-mailových schránkách najdete dotazník - prosíme o jeho vyplnění.Děkujeme!

Jak je to s ošetřovným? březen 2021

27.02.2021 20:44
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuPodle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Provoz kanceláře školy - březen 2021

27.02.2021 08:32
Provozní hodiny kanceláře školy jsou v měsíci březnu pouze po předchozí domluvě na 778 015 833 či reditel@zsbesednice.cz.

Školkové děti - program pouze v areálu školky

24.02.2021 16:42
Až do odvolání zůstávají školkové děti pouze v prostorách areálu školky. Venkovní program bude vždy na školkovém hřišti (Na procházce mimo areál by musely mít roušku i děti). Děkujeme za pochopení  

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

23.02.2021 15:36
Dovolujeme si informovat vás o mimořádném opatření účinném od 25. 2. 2021.     Očekáváme ještě výklad tohoto opatření, ale zatím je chápáno tak, že i žáci musí mít jednorázové roušky a také rodiče, kteří přivádí děti do MŠ musí mít jednorázovou roušku.     Všem osobám se...

Stravné - inkaso v měsíci únoru (na březen)

23.02.2021 15:08
Protože předpokládáme, že žáci v průběhu března nastoupí do školy, provedli jsme inkasní platbu na měsíc březen - stravné tak bude strženo a  pokud nedojde k obnovení provozu, automaticky odhlašujeme obědy a přeplatek evidujeme.