Informace o školce

INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče

ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 Besednice

 

Ředitelka školy:          Ing. Eva Tomášková

Vedoucí učitelka:        Zdeňka Huťová

Třídní učitelky:            Bc. Michaela Syrovátková

                                    Lucie Kroupová

                                    Jiřina Nováková                                        

Asistent pedagoga:     Alena Sudíková

Uklízečka:                     Monika Čutková

 

Provoz MŠ: 06.15 – 16.15 hod.

 

Odhlašování dětí:

 • Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ do 08.00 hod

na tel.: 778 015 830.

 • Stravování je nutné omluvit do 07.00 hod. na tel.: 778 015 831                (u vedoucí ŠJ.)

 

Předávání dětí:   

 • Rodič je povinen předat dítě učitelce do třídy.       
 • Viditelně nemocné dítě nemusí být převzato do MŠ.

 

Odvádění dětí po obědě: Od 12.05 do 12.15 hod.

 

Informace o připravovaných akcí v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a nástěnkách v šatnách dětí.

Doporučujeme proto zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Používání zahrady MŠ:

Z hygienických, bezpečnostních, provozních i etických důvodů není možné v době od 06.15 do 16.15 hod. používat školní zahradu pro veřejnost. (Při odchodu dětí v poledne domů není možné se zdržovat v prostoru zahrady.)

Vodění psů do prostoru objektu MŠ (včetně zahrady MŠ) a jejich přivazování v prostoru branky do zahrady MŠ je zakázáno.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Opatřit dítěti do MŠ bačkory s pevnou patou (nikoli pantofle), náhradní sadu oblečení, pyžamo nebo košilku na spaní, náhradní gumovky.
 • Všechny věci dětem podepsat!
 • Dbát na přiměřené oblečení dětí (dle ročního období.)
 • Kontrolovat čistotu věcí, které ponechávají v MŠ.

 

Název programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Hrajeme si od září do léta
Motto: Rodiče nám svěřují to nejdražší, co mají - své dítě. Uvědomujeme si to a uděláme vše pro to, abychom jejich důvěru nezklamali.
Adresa školky: Školní 228, Besednice, 382 81
Ředitel školy: Ing. Eva Tomášková
Vedoucí učitelka MŠ: Zdeňka Huťová
Kontakty: telefon:  778 015 830
email:    mskola@zsbesednice.cz
Zařazení do sítě škol: IZO  107 531 453 číslo součásti 04
IČO  058 35 96
Zřizovatel: Městys Besednice
Náměstí, Besednice, 382 81
www.besednice.cz
Starosta: Ing. Alena Koukolová

 

Vyučující ve třídách MŠ

 

 

I. tř. Sluníček 

 • Huťová Zdeňka – vedoucí učitelka

 • Kroupová Lucie – učitelka

 

II. tř. Berušek

 • Bc. Syrovátková Michaela – učitelka

 • Nováková Jiřina – učitelka

 • Sudíková Alena – asistent pedagoga

 
 

Aktivita pro předškoláčky - ŠIKULKOVÉ

              Od října každá středa od 13.00 do 14.00 

 • Huťová Zdeňka – vedoucí učitelka

 • Bc. Syrovátková Michaela – učitelka

 • Kroupová Lucie – učitelka

 • Nováková Jiřina – učitelka

 • Sudíková Alena – asistent pedagoga

Režim dne třídy Sluníček a Berušek

 

Režim dne třídy Sluníček

 

06.15 – 08.00        příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové

chvilky, rozcházení dětí do svých tříd

08.00 – 08.30        ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry

08.30 – 09.00        hygiena, dopolední svačina

09.00 – 09.30        didakticky zacílené činnosti, frontální nebo skupinové

09.30 –11.30         pobyt venku

11.30 –12.15         hygiena, oběd

12.15 –14.00         odpočinek, kroužky

14.00 –14.30         hygiena, odpolední svačina

14.30 –16.15         odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

 

Režim dne třídy Berušek

 

6.15 – 8.00          příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové

chvilky, rozcházení dětí do svých tříd

  8.00 – 8.30          ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry

  8.30 – 9.00          hygiena, dopolední svačina

  9.00 – 9.30          řízená činnost

  9.30 – 11.30       pobyt venku

11.30 – 12.15       hygiena, oběd

12.15 – 14.00       odpočinek, kroužky

14.00 – 14.30       hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.15       odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

 

Aktuality

Plán práce na týden od 20. 9. 2021

17.09.2021 17:30
20. 9. 2021 MŠ - planetárium 21. 9. 2021 MŠ - pohádka Otesánek (Divoloď) 22. 9. 2021 plavání 1. + 2. + 3. třída + doplněno dětmi z MŠ   Připomínáme, že už byla zahájena jednotlivá doučování (žáci vidí ve svém rozvrhu ve Škole online) a kluby -...

Školní knihovny-výpůjční doba

16.09.2021 17:41
Knihovna I. stupně (Jana Záhorková) - středa - velká přestávka Knihovna II. stupně (Zdeňka Řehoutová) - čtvrtek - velká přestávka nebo odpoledne 12:45-13:15

Kluby ve školním roce 2021/2022

15.09.2021 15:35
V tomto školním roce pro naše žáky otvíráme 3 kluby: Čtenářský klub pod vedením paní učitelky Mgr. Ireny Hubené Klub hravé logiky a deskových her pod vedením paní zástupkyně Mgr. Dany Vackové Klub jazykové komunikace pod vedením paní ředitelky Ing. Evy Tomáškové Přihlašovat své děti můžete u...

Ukliďme Česko

13.09.2021 15:40
Vážení rodiče, každý rok se v naší republice pořádá akce Ukliďme Česko. Také naše škola se do této akce zapojuje. V letošním roce jsme pro naši školu určili termín v pátek 17. 9., ale vzhledem k měnícímu se počasí (v pátek má pršet) jsme operativně zvolili jiný termín. Akce se uskuteční již zítra,...

LVK - leden 2022

13.09.2021 08:31
Lyžařský výcvikový kurz se uskuteční v termínu 3. - 7. 1. 2022 - ubytování v ČR, lyžování rakouský Hochficht. V následujících dnech obdrží žáci 7. + 8. ročníku nabídku na pobyt a skipasy, plus informace o vybavení (není nutné vlastní, lze vypůjčit - poradíme kde) Lyžařský kurz je součástí ŠVP, žáci...

Prvňáčci a jejich první školní dny

10.09.2021 17:10
Zde se můžete podívat, jak si naši prvňáčci užívají své první dny ve škole: Padletová nástěnka: Prvňáčci a škola  

Předškolní kroužek Šikulkové

10.09.2021 16:24
Předškolní kroužek Šikulkové   jen předškolní děti každý den od 12.30 – 14.00 hod každou středu od 15. 9. 2021 od 13.00 – 14.00 hod, přihlaste dětem odpolední svačinku, odchod dětí domů od 14.15 hod vyučující: Huťová, Nováková, Bc. Syrovátková kde: ve třídě ZŠ, v tělocvičně ZŠ,...

Němčina pro malé badatele

10.09.2021 16:23
Německý jazyk pro malé badatele - mateřská škola   každý čtvrtek od 9. 9. 2021 dopoledne jen třída Sluníček vyučující: Martina Ondřichová (učitelka ZŠ Besednice)  

Plán práce na týden od 13. 9. 2021

10.09.2021 16:19
edit: 13. 9. 2021       13.9. rodičovské schůzky - pouze 2. třída (16:30) 15.9. plavání (1.+2.+3.třída+děti MŠ) 17.9. akce Ukliďme Česko (org. Tampírová) - díky nepříznivé předpovědi počasí přesunuto na 14. 9. 2021 18.9. MaRUNka RUN (školní hřiště) - charitativní běh...

Hýbejme se hezky česky

09.09.2021 12:05
Dobrý den,  soutěž je v posledním 3. kole! Do tohoto kola se probojovaly 3 nejlepší týmy (hlasovali jsme v červnu pomocí on-line hlasování).  Naše škola soutěží v mikroregionu Český Krumlov, Kaplice, Velešín. Našimi soupeři jsou SOŠ strojní a elektrotechnická (Velešín) a TJ Sokol...