Informace o školce

Aktuálně ze školky

Plán práce na týden od 3. 10. 2022

ZŠ 3.10.2022 Druháci pouští draky (pokud počasí dovolí) 4.10.2022 program Policie ČR - Jak se chodí přes zebru - 1. - 3. třída - org. Vacková (zdarma)-přesunuto (onemocnění lektora) 5.10.2022 Projektový den v SOŠ Velešín pro 9. ročník - org. Hron (zdarma, hrazeno z...

číst více

Oslavili jsme 26. září – Evropský den jazyků

I letos si všichni žáci na 1. a 2. stupni připomněli se svými vyučujícími Evropský den jazyků. Na prvním stupni se děti seznámily se základními výrazy v chorvatštině, vždyť tolik nás, Čechů, rádo jezdí do Chorvatska! V českém jazyce děti pak vymýšlely antonyma –...

číst více

Zátopek – chodíme společně

Během projektu Zátopek, kdy jsme od 1. 9. do 18. 9. vkládali na elektronickou nástěnku obrázky, které dokládají počty kroků ušlých za den, jsme dosáhli krásného čísla - více než 1 830 000 kroků:)

číst více

ZŠ a MŠ Besednice, Školní 228, 382 81 Besednice

tel: 778 015 830
email: hutova@zsbesednice.cz

Název programu:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Hrajeme si od září do léta

Motto:

Rodiče nám svěřují to nejdražší, co mají – své dítě.
Uvědomujeme si to a uděláme vše pro to, abychom jejich důvěru nezklamali.

Zařazení do sítě škol:

IZO 107 531 453 číslo součásti 04
IČO 058 35 96

 

Vyučující ve třídách MŠ

I. tř. Sluníček:

Bc. Syrovátková Michaela – učitelka

Eva Heřmanová – učitelka

 

 

II. tř. Berušek:

Huťová Zdeňka – zástupkyně ředitele pro MŠ

Nováková Jiřina – učitelka

Hamerníková Natálie – asistent pedagoga

Informace pro rodiče

Informace o připravovaných akcí v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy a na nástěnkách v šatnách dětí.
Doporučujeme proto zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

Používání zahrady MŠ:
Z hygienických, bezpečnostních, provozních i etických důvodů není možné v době od 06.15 do 16.15 hod. používat školní zahradu pro veřejnost.

Při odchodu dětí v poledne domů není možné se zdržovat v prostoru zahrady!

Vodění psů do prostoru objektu MŠ (včetně zahrady MŠ) a jejich přivazování v prostoru branky do zahrady MŠ je zakázáno!

Školní řád MŠ
Tématické celky

Provoz MŠ: 06.15 – 16.15 hod.

Odhlašování dětí:
Rodič je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ do 08.00 hod na tel.: 778 015 830.

Stravování je nutné omluvit do 7.00 hodin na tel: 778 015 833. Nebo na na strava.cz

Předávání dětí:
Rodič je povinen předat dítě učitelce do třídy.
Viditelně nemocné dítě nemusí být převzato do MŠ.

Odvádění dětí po obědě: Od 12.15 do 12.30 hod.

 

Aktivita pro předškoláčky – ŠIKULKOVÉ
Od září každá čtvrtek od 13.00 do 14.00

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Opatřit dítěti do MŠ bačkory s pevnou patou (nikoli pantofle)
 • Náhradní sadu oblečení
 • Pyžamo nebo košilku na spaní
 • Náhradní gumovky
 • Všechny věci dětem podepsat!!!
 • Dbát na přiměřené oblečení dětí (dle ročního období)
 • Kontrolovat čistotu věcí, které ponechávají v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Výši úplaty stanovuje ředitel školy takto:

 • Celodenní pobyt 300,- Kč / měsíc.
 • Děti poslední rok před vstupem do ZŠ (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) 0,- Kč / měsíc.

Platí se bezhotovostně pomocí školní online pokladny a to 20. den v měsíci.

Režim dne třídy Sluníček

 

 • 06.15 – 08.00 příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové chvilky, rozcházení dětí do svých tříd
 • 08.00 – 08.30 ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry
 • 08.30 – 09.00 hygiena, dopolední svačina
 • 09.00 – 09.30 didakticky zacílené činnosti, frontální nebo skupinové
 • 09.30 –11.30 pobyt venku
 • 11.30 –12.15 hygiena, oběd
 • 12.15 –14.00 odpočinek, kroužky
 • 14.00 –14.30 hygiena, odpolední svačina
 • 14.30 –16.15 odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů

Režim dne třídy Berušek

 

 • 6.15 – 8.00 příchod dětí do MŠ, volná hra dětí, individuální práce, jazykové chvilky, rozcházení dětí do svých tříd
 • 8.00 – 8.30 ranní cvičení, relaxační cviky, pohybové hry
 • 8.30 – 9.00 hygiena, dopolední svačina
 • 9.00 – 9.30 řízená činnost
 • 9.30 – 11.30 pobyt venku
 • 11.30 – 12.15 hygiena, oběd
 • 12.15 – 14.00 odpočinek, kroužky
 • 14.00 – 14.30 hygiena, odpolední svačina
 • 14.30 – 16.15 odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí domů
Skip to content