Družina

Školní družina

  • Školní družina je součástí ZŠ a MŠ.
  • Kapacita družiny je 60 účastníků, kteří jsou rozděleni    do 2 oddělení.
  • Vybavení družiny: hry, kreslící potřeby, doplňovačky, PC a dataprojektor, míče, švihadla atd.
  • V odpoledních hodinách je k dispozici tělocvična, venkovní sportovní areál, zahrada, prostory MŠ            s atrakcemi pro děti, keramická dílna, PC učebna
  • Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků.
  • Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá                      k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

Rozdělení dětí:

1. oddělení ( 1.tř.+ 3.tř. +  5. tř.  )  – vychovatelka Alena Blechová, umístěno ve třídě MŠ

 

2. oddělení ( 2.tř. +  4.tř. ) – vychovatelka Kristýna Brehovská, pátky Magda Tománková, umístěno v 1. třídě

Kontakty:

Telefon: 778 015 913

e-mail:

druzina@zsbesednice.cz ( 1. oddělení)  tomankova@zsbesednice.cz, brehovska@zsbesednice.cz

(2. oddělení )

Provozní doba:

6:00 – 7:30            11.30 – 16.00

6:00 – 7:30

1. a 2. oddělení spojené  ( ve třídě MŠ,  vychovatelka A. Blechová )

11:30 – 16:00   1. oddělení  ve třídě MŠ

 

12:30 – 15:30 ( pondělí ),

12:00 – 15:00 ( úterý – pátek )   2. oddělení v 1. třídě

 

15:30 – 16:00 ( pondělí ),

15:00 – 16:00 ( úterý – pátek )  1. a 2. oddělení spojené

( ve třídě MŠ,  vychovatelka A. Blechová )

Platba za ŠD:

Platby jsou od letošního školního roku prováděny prostřednictvím  programu Školní online pokladna.

Pokyny k platbě byly rodičům zaslány na e-mail.

Případné dotazy pište na e-mail paní ekonomky: ekonom@zsbesednice.cz

Skip to content