Družina

Školní družina

  • Školní družina je součástí ZŠ a MŠ.
  • Kapacita družiny je 60 účastníků, kteří jsou rozděleni    do 2 oddělení.
  • Vybavení družiny: hry, kreslící potřeby, doplňovačky, PC a dataprojektor, míče, švihadla atd.
  • V odpoledních hodinách je k dispozici tělocvična, venkovní sportovní areál, zahrada, prostory MŠ            s atrakcemi pro děti, keramická dílna, PC učebna
  • Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků.
  • Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá                      k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

Rozdělení dětí:

1. oddělení (1.tř., 2.tř.) – vychovatelka Alena Blechová, umístěno ve třídě MŠ

2. oddělení (3.tř., 4.tř., 5.tř.) – vychovatelka Terezie Volfová, umístěno ve 2. tříd

Kontakty:

Telefon: 778 015 913

e-mail:

druzina@zsbesednice.cz ( 1. oddělení) 

tvolfova@zsbesednice.cz (2. oddělení )

Provozní doba:

6:00 – 7:30           11.30 – 16.00

6:00 – 7:30 1. a 2. oddělení spojené (ve třídě MŠ, vychovatelka A. Blechová)

11:30 – 16:00 1. oddělení ve třídě MŠ

12:00 – 15:00 2. oddělení ve 2. třídě

15:00 – 16:00 1. a 2. oddělení spojené (ve třídě MŠ, vychovatelka A. Blechová

Přerušení provozu ŠD během školního roku 2023/2024

 

Platba za ŠD:

Platby jsou od letošního školního roku prováděny prostřednictvím  programu Školní online pokladna. 1400 Kč za pololetí (280 Kč za měsíc)

Pokyny k platbě byly rodičům zaslány na e-mail.

Případné dotazy pište na e-mail paní ekonomky: ekonom@zsbesednice.cz

Skip to content