Volitelné předměty

Volitelné předměty

Římskokatolické náboženství

Tento předmět byl vypsán pro školní rok 2022/23 za podmínky alespoň 7 přihlášených žáků 

Tento počet se bohužel nenaplnil a tak náboženství vyučováno není.

Níže uvádíme kontakt na farnost Velešín, která spravuje oblast Besednice: www.farnostvelesin.cz/kontakt/

 

Doučování

Ve školním roce 2022/23 v 2. pololetí probíhá doučování v těchto předmětech:

1. třída – Český jazyk a Matematika
Mgr. Petra Matoušková

Den: Úterý
čas: 12:00 – 12:45

2. třída – Český jazyk a Matematika
Mgr. Jana Felendová

Den: Pondělí
čas: 13:00 – 13:45

3. třída – Český jazyk a Matematika
Mgr. Dana Plánská

Den: Pondělí
čas: 12:00 – 13:45

4. třída – Český jazyk a Matematika
Mgr. Michala Hlavatá

Den: Čtvrtek
čas: 13:00 – 13:45

5. třída – Český jazyk a Matematika
Mgr. Růžena Stašková

Den: Úterý
čas: 12:30 – 13:15

6. třída – Český jazyk a Matematika
Mgr. Marcela Neubauerová

Den: Úterý
čas: 13:45 – 14:45

 7. a 8. třída – Matematika
Mgr. Dana Vacková

Den: Úterý
čas: 14:00 – 14:45

7. a 8. třída – Český jazyk
Mgr. Zdeňka Řehoutová

Den: Úterý
čas: 7:00 – 7:45

2. stupeň – Informatika (Fyzika)
Mgr. Milan Hron, Dis.

Den: Středa
čas: 15:00 – 15:45

Český jazyk pro ukrajinské žáky
Mgr. Zdeňka Řehoutová

Den: Čtvrtek
čas: 7:00 – 7:45

6., 7. a 9. třída – Německý jazyk
Mgr. Michala Hlavatá

Den: Pondělí
čas: 13:15 – 14:00

2. stupeň – Anglický jazyk a 8. třída – Německý jazyk
Ing. Eva Tomášková

Den: Pátek
čas: 13:30 – 14:15

9. třída – Matematika
Mgr. Dana Vacková

Den: Pondělí
čas: 14:00 – 15:00

Krom doučování látky  9. třídy je zde prostor k procvičení látky ZŠ a k přípravě na přijímací zkoušky

9. třída – Český jazyk
Mgr. Marcela Neubauerová

Den: Čtvrtek
čas: 14:00 – 15:00

Krom doučování látky 8. a 9. třídy je zde prostor k procvičení látky ZŠ a k přípravě na přijímací zkoušky

Žáci 9. ročníku mají zařazenou přípravu na přijímací zkoušky i v rámci svého rozvrhu.

Skip to content