Volitelné předměty

Volitelné předměty

Římskokatolické náboženství

Tento předmět byl vypsán pro školní rok 2022/23 za podmínky alespoň 7 přihlášených žáků 

Tento počet se bohužel nenaplnil a tak náboženství vyučováno není.

Níže uvádíme kontakt na farnost Velešín, která spravuje oblast Besednice: www.farnostvelesin.cz/kontakt/

 

Doučování

Ve školním roce 2022/23 v 2. pololetí probíhá doučování v těchto předmětech:

5. třída – Český jazyk a Matematika
Mgr. Růžena Stašková

Den: Pondělí
čas: 11:35 – 12:20

Český jazyk, Anglický jazyk
Mgr. Zdeňka Řehoutová

Individuálně dle domluvy a potřeby

9. třída – Matematika
Mgr. Dana Vacková

Den: Pondělí
čas: 14:00 – 15:00

Krom doučování látky  9. třídy je zde prostor k procvičení látky ZŠ a k přípravě na přijímací zkoušky

Žáci 9. ročníku mají zařazenou přípravu na přijímací zkoušky i v rámci svého rozvrhu.

Skip to content