7. třída

Třídní učitelka:

Mgr. Zdeňka Řehoutová

V případě nepřítomnosti přebíra funkci jako náhradní třídní učitel:

Bc. Marcela Neubauerová

Skip to content