Dějepis 9. třída – beseda s panem Císařem

Knihovna a výtvarná výstava na obci – 9. třída

Aj a 3. třída – Mother‘ s day cards

Den matek – akce pořádaná obcí  

Dne 14. 5. pořádala obec Besednice kulturní akci ke Dni matek. Naše škola se také zapojila do programu. Paní učitelky z prvního stupně – P. Matoušková, D. Plánská, J. Felendová a M. Hlavatá a jejich šikovní žáčci nacvičili moc hezký program. Vystoupili i žáci, kteří se úspěšně účastnili soutěže Jihočeský zvonek pod vedením paní učitelky Z. Řehoutové.

5. třída a knihovna 

Akce – vajíčka se šunkou – jak připravit? – 3. třída

Sportovní akce OVOV

Život v době kamenné 4. – 5. třída

Krajské kolo Přehlídka mladých recitátorů

Matematika – poměr, váhy -> a 7. třída vaří

Turnaj fotbal – 8. a 9. třída chlapci

Biologická olympiáda – okresní kolo

1. třída v knihovně

Čas velikonočního tvoření  

Naši žáci se před časem Velikonoc věnovali tradicím a tvoření v duchu těchto svátků. Velikonoce patří k nejdůležitějším svátkům vůbec. Křesťané oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista a pro většinu lidí jde také o svátky znamenající příchod jara.

Svátky jsou spojené s mnoha lidovými tradicemi a symboly, mezi něž patří beránek, malování vajíček a koleda. I naši žáci se těmito symboly zabývali.

Například žáci třetího ročníku barvili vajíčka a pletli pomlázky.  S upletenými a ozdobenými pomlázkami poté prošli celou školu a všechny dospělé osůbky vyšlehali a popřáli Hezké velikonoce s koledou na rtech. Neunikly ani paní ředitelka s paní zástupkyní :).

Žáci čtvrtéhu ročníku společně se svou paní učitelkou a paní asistentkou napekli beránky.

Žáci od páté třídy až po devátou třídu tvořili krásné velikonoční výtvory.

V rámci různých předmětů se žáci opětovně seznámili s těmito svátky a připomněli si jejich význam.

Noc s Andersenem – 3. třída -> akce organizovaná místní knihovnou pod vedením paní Martiny Šindelířové, děkujeme

Beseda s Annou Beatrix Bártovou

Okresní kolo Přehlídky dětských recitátorů

Vyhlášení výsledků školního kola Anglické olympiády a okresní kolo v Českém Krumlově

Mezinárodní den čísla pí – 14. 3. a druhý stupeň

Turnaj ve vybíjené 14. 3. 2023 – 1. stupeň

Místní  muzeum v Besednici – 9. třída

Pokusy v přírodovědě: skupenství látek (bádáme)_4. třída  

Spolupráce ZŠ a MŠ – koncert pro ty nejmenší ve školce 

Pečení masopustních koláčků a 4. třída

Stolní fotbálek

Žáci druhého stupně mají možnost využít během přestávek stolní fotbal, který jsme zakoupili z výhry v soutěži Hýbeme se hezky česky PENNY. Děkujeme všem, kteří denně klikali a tak podpořili naši školu v soutěži PENNY

Šesťáci v knihovně

Šestá třída se v rámci hodin českého jazyka vydala na návštěvu do knihovny.

Paní knihovnice si pro děti připravila povídání o provozu knihovny, řadu zábavných a naučných soutěží, výborné občerstvení a skvělé dárky.

Sedmáci a přírodopis

 LVK – ochutnávka z druhého a třetího dne

 LVK – ochutnávka z prvního dne

 Okresní kolo ve florbale – Kaplice (žáci 4. a 5. třída)

 Svět práce 7. třída – dílny

 Svět práce 6. třída -ruční práce

 Hudební výchova – 7. třída v kostele sv. Prokopa

Hudební výchova v kostele

Devátého ledna jsme se po delší odmlce opět vydali do našeho kostela sv. Prokopa v Besednici. I když 45 minut je opravdu krátká doba, stihli jsme vše, co jsme si naplánovali a mezipředmětové vztahy by se jistě zaradovaly.

V rámci Hudební výchovy jsme se dotkli učiva – Nauka o hudebních nástrojích – varhany, Hudební formy – chorál, hudba duchovní a hudba světská, Výtvarná výchova – architektura – pseudobaroko, pseudogotika, loď kostela, presbytář, sakristie, křížová cesta, kazatelna (ambon), oltář, Zeměpis – orientace kostela na světové strany, Dějepis – život sv. Prokopa, křesťanství v našich zemích, Základy společenských věd – život v obci, dějiny, fara – kostel, víra – náboženství, pouť, chování na významných místech, křesťanská kultura, Literární výchova – legenda, německá, latinská a staroslověnská liturgie,  Český jazyk – frazeologismy,  Tělesná výchova – rychlá chůze, samostatná práce – děti měly předem zadané úkoly, které se týkaly pojmů a názvů předmětů v kostele.

Zpětná vazba?  Žáci se budou snažit vybavit si získané informace v následném znalostním testu, vyučující si tak ověří, zda dávali opravdu pozor a obohatili své vědomosti, které by měly být samozřejmou výbavou každého z nás.

Z. Řehoutová

Výstava buněk – žáci 2. stupeň 

Vánoční akademie a jarmark