Padletová nástěnka 2. třídy

 LVK – ochutnávka z druhého a třetího dne

 LVK – ochutnávka z prvního dne

 Okresní kolo ve florbale – Kaplice (žáci 4. a 5. třída)

 Svět práce 7. třída – dílny

 Svět práce 6. třída -ruční práce

 Hudební výchova – 7. třída v kostele sv. Prokopa

Hudební výchova v kostele

Devátého ledna jsme se po delší odmlce opět vydali do našeho kostela sv. Prokopa v Besednici. I když 45 minut je opravdu krátká doba, stihli jsme vše, co jsme si naplánovali a mezipředmětové vztahy by se jistě zaradovaly.

V rámci Hudební výchovy jsme se dotkli učiva – Nauka o hudebních nástrojích – varhany, Hudební formy – chorál, hudba duchovní a hudba světská, Výtvarná výchova – architektura – pseudobaroko, pseudogotika, loď kostela, presbytář, sakristie, křížová cesta, kazatelna (ambon), oltář, Zeměpis – orientace kostela na světové strany, Dějepis – život sv. Prokopa, křesťanství v našich zemích, Základy společenských věd – život v obci, dějiny, fara – kostel, víra – náboženství, pouť, chování na významných místech, křesťanská kultura, Literární výchova – legenda, německá, latinská a staroslověnská liturgie,  Český jazyk – frazeologismy,  Tělesná výchova – rychlá chůze, samostatná práce – děti měly předem zadané úkoly, které se týkaly pojmů a názvů předmětů v kostele.

Zpětná vazba?  Žáci se budou snažit vybavit si získané informace v následném znalostním testu, vyučující si tak ověří, zda dávali opravdu pozor a obohatili své vědomosti, které by měly být samozřejmou výbavou každého z nás.

Z. Řehoutová

Výstava buněk – žáci 2. stupeň 

Přáníčka pro kamarády do Chorvatska – žáci 3. třídy 

Mikuláš

I letos k nám do školy zavítal Mikuláš s andělíčky a čertíky. Tentokrát nechodil po všech třídách, ale v naší tělocvičně si pro děti z MŠ a žáky od 1. do 4. třídy připravil s čertíky a andílky pekelnou cestu. Po jejím absolvování nahlédl do „Knihy hříchů a dobrých činů“ a na základě těchto informací předal balíčky s dobrůtkami. Žáky od 5. třídy navštívil ve třídách a předal balíčky dle jejich zásluh.

Děkujeme, za připravené laskominy spolku Vltavín a těšíme se na příští návštěvu Mikuláše s družinou 😀

Krabice od bot

Deváťáci a workshop SOŠ Kaplice

V říjnu se žáci 9. ročníku zúčastnili workshopu na střední škole v Kaplici. Vyzkoušeli si tam praktické činnosti jednotlivých oborů, které škola nabízí. Nejvíce zaujal obor kuchař – číšník a elektroauto Škoda, které má škola k dispozici pro praktickou výuku.

Výhra osmáka pro osmáky 🙂

Pepa z 8. třídy se zúčastnil soutěže a pro celou třídu vyhrál #vohozGarnea…. sluší jim to, že ano?

Naši čtvrťáci mají dobré srdce

Naši čtvrťáci mají dobré srdce. Kdyby měli 28 tisíc, nekoupili by věci jen pro sebe, ale obdarovali by celý svět.

Mobilní PC učebna v akci

Ať jde o přírodopis, nebo matematiku, mobilní učebna je pro nás výborným pomocníkem-umožní žákům zatraktivnit získávání nových dovedností a lépe si představit skutečnost

Halloween a 2. stupeň

Kurz plavání – 1. a 2. třída

 

Osmáci a deváťáci na Burze škol v Kaplici

Osmáci a první pomoc

Prvňáčci a druháčci a jejich bádání

Běh Kaplicí

Albi soutěž

 

Informatika 3. a 4. třída (Září)

 

Vycházky do přírody – 2. třída

Keramika – 2. třída

Plavání – 2. třída

Pouštění draků – 2. třída

Adaptační chvilky 6. třídy

Dvě nové učebny – Jazyková učebna a Chemicko-fyzikální laboratoř

Zahájení školního roku 2022/23

Zaměstnanci školy ani v létě nezahálí

Fotografie z předchozích let najdete ZDE

Skip to content