Poradenství a prevence

Problémy, které potřebujete rychle konzultovat a nevíte kam se obrátit, můžete řešit i na Lince bezpečí (116 111) nebo v Centru krizové intervence (284 016 666) – služby jsou poskytovány nonstop a bezplatně.

Výchovné poradenství

Výchovný poradce a kariérní poradenství:

Ing. Eva Tomášková, ředitelka školy
reditel@zsbesednice.cz, 778 015 834
(od 7/2021 – po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní Volfové)

Od školního roku 2020/2021 s naší školou spolupracuje v rámci projektu i terapeutka Mgr. Markéta Masopustová, která působí v Krizovém centru pro děti a rodinu.

Školský ombudsman:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/skolsky-ombudsman-1

Volba povolání a budoucího studia:
https://www.5plus2.cz/?e=CA-BUDEJOVICE&d=15.10.2021#strana=30

https://www.mfdnes.cz/ctecka.aspx?d=15.10.2021&n=MAGAZIN&e=SPCMF-BUDEJOVIC

Kdo je to výchovný poradce a kdy je vhodné ho navštívit?

Výchovný poradce je pedagogický pracovník, v mnoha případech učitel, který zajišťuje ve škole poradenskou činnost. Důležité je zmínit, že výchovný poradce tu není pouze pro rodiče, ale především pro žáky.
Spolu s kolegy se snažíme předejít školnímu neúspěchu a vytvořit tak pro žáky vhodné prostředí, ve kterém se budou vzdělávat.
Výchovný poradce se zaměřuje především na žáky, kteří mají výukové problémy. Avšak, ne vždy je dítě ve škole neúspěšné jen kvůli těmto obtížím. Na žáky mohou působit i další vlivy, které jim to ve škole neusnadňují – jde například o problémové chování, problémy týkající se rodinného prostředí, úzkostné stavy dětí a podobně.
Jako výchovný poradce nespolupracuji pouze s rodiči, žáky a kolegy, ale zejména s poradenskými zařízeními, které na základě vyšetření dítěte nabídnou jak rodičům, tak učitelům, možné způsoby práce s dětmi a další možnou spolupráci.

Kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníku probíhá ve spolupráci s třídním učitelem, paní ředitelkou Evou Tomáškovou – vyučujícím předmětu Svět práce.

Metodik prevence

Mgr. Dana Vacková
zastupce@zsbesednice.cz
Čtvrtek 7:15 – 7:45 nebo dle domluvy

Odkazy metodika prevence:

Projekt: Blázníš? No a!

Preventivní program

Nová webová stránka k ohlášení šikany a pomoci šikanovaným – NENECH TO BÝT

Zařízení poskytující pomoc a radu při šikaně ZDE

Stránky pro prevenci trestných činů a podporu obětem trestných činů – BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, první pomoci a dopravní výchovy pro děti, rodiče i školu ZÁCHRANÝ KRUH

Svědectví u malých dětí

Svědectví u větších dětí

Svědectví – rodiče

Stránky na téma „Bezpečnost na internetu“:

Metodik prevence pro Vás

 

Přijímací zkoušky a jak je zvládnout

 

Kontakty na další organizace

 

Metodik prevence ve spolupráci s žáky a kolegy

Ve spolupráci s žáky vnikly díky projektu O2 Chytrá škola tyto plakátky na téma:Bezpečnost na internetu

Zdroj: O2 chytrá škola, Policie ČR na stránkách e-bezpeci.cz

Užitečné infografiky

malý výběr užitečných informací. Více informací najdete zde:
https://www.centrumlocika.cz/
https://nevypustdusi.cz/infografika/

Skip to content