ZÁPIS

 

  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

                                   V BESEDNICI                                   

 

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

Zápis do MŠ Besednice bude probíhat podáním přihlášek dětí na školní rok 2018/2019

ve středu  9.5.2018

od 13.00 hod. do 16.00 hod.

 

K zápisu je třeba:

- přijít i s dítětem

- přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

 

Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.

 

Je nutné, aby přihlášku znovu podali i zákonní zástupci dětí, které se v loňském roce do MŠ již hlásily, ale  nebyly přijaty.

 

Do 30 dnů bude zveřejněno rozhodnutí ředitele školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Besednice.

 

Zápis a povinné předškolní vzdělávání.pdf (623385)

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf (792367)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf (297169)
Písemná dohoda.pdf (480518)
Pověření k vyzvednutí.pdf (607089)
Souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby.pdf (367759)
Dotazník.pdf (309185)