ROZHODNUTÍ 

 

Stručný návod na zápis do 1. třídy pro rok ..............

  1. Na stránkách školy https://www.zsbesednice.cz/ rozkliknout odkaz Online zápis.

  2. Objeví se vám formulář Přihláška do 1. ročníku ZŠ. Prosím vyplňte a odešlete.

  3. Po odeslání se vám zobrazí informace o Přijetí registrace s vaším registračním číslem. Totéž vám bude automaticky zasláno na e-mail.

  4. V došlém e-mailu nebo v zobrazeném Přijetí o registraci si prosím otevřete soubor Přihláška k zápisu a vyplňte.

  5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do naší školy datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, podepsaný formulář osobně vhoďte do schránky u hlavního vchodu. Pokud vám nevyhovuje ani jedena z uvedených možností, telefonicky se domluvte se zástupkyní školy na vytisknutí formuláře a podpis provedete ve škole v úředních hodinách podatelny. Bude nutno doplnit také prostou kopii rodného listu dítěte, tu přiložte k vyplněnému formuláři (kopii prosím označte jasně a zřetelně KOPIE).

  6. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy a hlavním vchodu školy do 15. dní od uzavření zápisu.

  7. Rozhodnutí vám pak bude doručeno doporučeně na vaši adresu.

Odkaz na online přihlášku bude aktivní ............

 

Přihláška

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se na nás obraťte. 

Rádi Vám se vším poradíme

Ředitelka školy: Ing. Eva Tomášková - 778 015 834

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Vacková - 778 015 833