Zápisy do 1. třídy Základní školy Besednice, okres Český Krumlov 

se uskuteční v termínu 5. a 6. dubna 2022 od 15 do 17 hodin

Letos již klasicky ve škole :)

 

 

Dokumenty pro jaro 2022

Vyhlášení zápisu

Žádost o odklad

 Časté otázky 

 

 

 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2022, a děti, které již měly odklad školní docházky. K zápisu znovu tedy musí i děti, které pro školní rok 2021/2022 dostaly odklad školní docházky!
Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2022 – je nutné následně doložit kladné vyjádření poradenského zařízení.

 

Formulář Žádost o přijetí do první třídy (přihlášku) bude možné vyplnit elektronicky předem nebo přímo na místě za pomoci našich pedagogů. 

Odkaz na online přihlášku naleznete zde od 29. 3. 2022

Na přihlášce je nutný podpis obou zákonných zástupců! 

 

S sebou přineste: Rodný list dítěte, Váš občanský průkaz

Zároveň lze požádat i o odklad školní docházky - je nutné doložit vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte a vyjádření pediatra.

Níže naleznete online přihlášku a pokyny k jejímu vyplnění v patřičném termínu. 

Osobní přítomnost dítěte u zápisu není nutná, ale doporučujeme ji - jde nejen o "společenskou událost", ale také mají rodiče možnost konzultace

Již loni jsme si připravili pro budoucí žáčky online zápisovou hru, můžete si jí předem vyzkoušet. Odkaz také naleznete níže.

Stručný návod na zápis do 1. třídy - JARO 2022

 
  1. Na stránkách školy https://www.zsbesednice.cz/ rozkliknout odkaz Online zápis.

  2. Objeví se vám formulář Přihláška do 1. ročníku ZŠ. Prosím vyplňte a odešlete. Pokud Vám to nepůjde, vyplníme vše spolu na místě. 

     

  3. Po odeslání se vám zobrazí informace o Přijetí registrace s vaším registračním číslem. Totéž vám bude automaticky zasláno na e-mail.

  4. V došlém e-mailu nebo v zobrazeném Přijetí o registraci si prosím otevřete soubor Přihláška k zápisu a vyplňte.

  5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku přineste do školy v den zápisu. S sebou přineste také rodný list dítěte, Váš Občanský průkaz a pokud žádáte o odklad, také patřičná doporučení. 

  6. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy a hlavním vchodu školy do 15 dní od uzavření zápisu

 

 

Odkaz na online přihlášku bude aktivní od 29. 3. 2022

 

Online Žádost o přijetí do první třídy - Přihláška

 

Protože jsme loni nemohli naše budoucí žáčky přivítat na zápise ve škole, připravili jsme si pro ně hru online. Vy si ji můžete letos vyzkoušet také. 

Snad se Vám bude líbit a zápis tak alespoň částečně vynahradíme. 

Online zápisová hra

 

"Díky programu O2 Chytrá škola"

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se na nás obraťte. 

Rádi Vám se vším poradíme

Ředitelka školy: Ing. Eva Tomášková - 778 015 834

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Vacková - 778 015 833