ROZHODNUTÍ 

Celkem bylo v období od 1. 4. do 20. 4. 2020 evidováno 11 žádostí. 

1) Registrační čísla dětí přij atých: 

2W3IR                   ICHZB 

N83L7                    4ZAHH 

ZOPXF                  16L2X 

D9CQR                  77TKV 

 

2) Registrační čísla dětí, u nichž je vyřízen odklad školní docházky nebo je přerušeno správní řízení z důvodu vyřizování odkladu: 

lQRH2 

CV020 

W3H2J 

 

3) Registrační čísla dětí nepřijatých, či těch, kde došlo ke stažení žádosti o přijetí před ukončením správního řízení (přijetí najinou ZŠ): 

 

V Besednici, 4. 5. 2020

Ing. Eva Tomášková, ředitelka školy

Mgr. Dana Vacková, zástupce ředitelky školy

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

 

Stručný návod na zápis do 1. třídy pro rok 2020/2021

  1. Na stránkách školy https://www.zsbesednice.cz/ rozkliknout odkaz Online zápis.

  2. Objeví se vám formulář Přihláška do 1. ročníku ZŠ. Prosím vyplňte a odešlete.

  3. Po odeslání se vám zobrazí informace o Přijetí registrace s vaším registračním číslem. Totéž vám bude automaticky zasláno na e-mail.

  4. V došlém e-mailu nebo v zobrazeném Přijetí o registraci si prosím otevřete soubor Přihláška k zápisu a vyplňte.

  5. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte do naší školy datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, podepsaný formulář osobně vhoďte do schránky u hlavního vchodu. Pokud vám nevyhovuje ani jedena z uvedených možností, telefonicky se domluvte se zástupkyní školy na vytisknutí formuláře a podpis provedete ve škole v úředních hodinách podatelny. Bude nutno doplnit také prostou kopii rodného listu dítěte, tu přiložte k vyplněnému formuláři (kopii prosím označte jasně a zřetelně KOPIE).

  6. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na stránkách školy a hlavním vchodu školy do 15. dní od uzavření zápisu.

  7. Rozhodnutí vám pak bude doručeno doporučeně na vaši adresu.

Odkaz na online přihlášku bude aktivní od 1. dubna 2020

 

Přihláška k základnímu vzdělávání zde

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se na nás obraťte. 

Rádi Vám se vším poradíme

Ředitelka školy: Ing. Eva Tomášková - 778 015 834

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Dana Vacková - 778 015 833

 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

ZMĚNA - termín 1. 4. 2020 již není jediný

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 

 

ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT V DUBNU, BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.

 

Konkrétní pokyny k zápisu včetně elektronické přihlášky budou vydány v nové podobě a zveřejněny zde na www.zsbesednice.cz.

Přihlášky budou přijímány od 1. do 20. dubna 2020.

 

S budoucími žáčky a jejich rodiči se osobně potkáme v květnu/červnu, abychom jim naši školu ukázali - vše se dozvíte také na našich webových stránkách včas.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Žádost o zápis musí podat rodiče dětí, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2020.

Rodiče dětí, které měly povolený odklad školní docházky, musí opět podat žádost o zápis.

 

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy Základní školy Besednice, okres Český Krumlov se uskuteční v termínu od 1. dubna do 20. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí a rodičů.

 

Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti a dále se sourozenci ve škole. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

 

Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Též upřednostňují, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. O tomto postupu rozhodlo ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a COVID – 19.

 

Naše škola připravuje aplikaci na zápisy do 1. třídy online, kde rodič navštíví webové stránky naší školy, klikne na připravený odkaz a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací (zatím je vše ve stádiu příprav, včas vás budeme informovat). Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy. Po vyplnění formuláře bude už zbývat pouze dokončení formální části, a to podpis zákonného zástupce dítěte. Rodič si může vyplněný pdf soubor vytisknout a do naší školy ho odeslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, podepsaný formulář osobně vhodí do speciální schránky u hlavního vchodu. Pokud rodiči nevyhovuje ani jedna z uvedených možností, telefonicky se domluví se zástupkyní školy na vytisknutí formuláře a podpis provede ve škole v úředních hodinách podatelny. Bude nutno doplnit také prostou kopii rodného listu dítěte, tu přiložte k vyplněnému formuláři (kopii prosím označte jasně a zřetelně KOPIE). Elektronický způsob přihlášení upřednostňujeme pro bezpečnost a pohodlí všech. Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu (1. 4. - 20. 4. 2020) není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

 

Po vyplnění elektronické přihlášky vám bude na e-mail zasláno potvrzení o registraci s vygenerovaným registračním číslem.

 

Rozhodnutí o přijetí vám bude zasláno doporučeně na vaši adresu.

 

Pokud vám cokoliv nebude jasné, obraťte se na nás. Jsme tu pro vás, rádi vám se vším pomůžeme.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

Děkujeme za pochopení.