Nabídka kroužku v ZŠ Besednice

Vážení rodiče, od příštího roku nabízíme LESobjevovací kroužek. Ve spolupráci s DDM České Budějovice, pod vedením zkušené lektorky Ivy mohou děti prvního i druhého stupně poznávat okolí Besednice zase jiným způsobem. Stráví společně čas venku...

Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 15.6. na výstavišti v Č. Budějovicích probíhá akce dobrodružství s technikou. Protože se jedná o akci mezi rodiči a dětmi populární, dovolujeme si připomenout tento termín. Vstupné je zdarma, akce se koná v pavilonech T1...

Prohlídka ČOV

Děti ze třídy Sluníček se ve školce seznamovaly s koloběhem vody v přírodě a u té příležitosti navštívily čističku odpadních vod v Besednici. Viděly v reálu jak se splašková voda postupně čistí, až ji lze vypustit do přírody. Celý čistící proces dětem...
Skip to content