Zápis do 1. třídy – zrušeno losování

Zápis do 1. třídy – zrušeno losování

Kvě 2, 2023 | Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Na základě prohlášení zřizovatele, které dnes vydal pod číslem jednacím UMB – 0264/2023 a kterým souhlasí s navýšením kapacity školy, zrušila ředitelka školy plánované losování a vydá kladné Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 bez ohledu na aktuální kapacitu školy – bude vyhověno všem žadatelům.

Nahlížení do spisu je možné dne 3. 5. 2023 od 10 do 14 hodin. Do 17 hodin téhož dne budou vydána rozhodnutí.

Skip to content