Zápis do 1. třídy – duben 2023

Zápis do 1. třídy – duben 2023

Bře 22, 2023 | Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Zápis do 1. třídy proběhne ve dnech 4. a 5. dubna 2023 za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Je připraven doprovodný program a drobné dárečky.

5. 4. současně proběhne výstava rostlin a živočichů, navečer pak bude zasezen strom v rámci oslav středního školství v Kaplici (jabloň).

Zápis organizuje zástupkyně ředitelky, paní Vacková, a budoucí třídní učitelka prvňáčků, paní Michala Hlavatá.

Při zápisu předloží zákonný zástupce: občanský průkaz a  rodný list dítěte (popř. dokument, ze kterého vyplývá, že je oprávněn dítě zastupovat).

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2023, a děti, které již měly odklad školní docházky. K zápisu znovu tedy musí i děti, které pro školní rok 2022/2023 měly odklad školní docházky!
Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2023 – zde je  podmínkou doložení souhlasného stanoviska poradenského zařízení.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, doloží vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte a vyjádření pediatra.

REZERVAČNÍ SYSTÉM BUDE SPUŠTĚN 25. 3. 2023 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY WWW.ZSBESEDNICE.CZ

Oficiální vyhlášení zápisu a kritéria zde: Zapis1trida_jaro2023_kriteria

Dokumenty zde: https://www.zsbesednice.cz/zakladni-skola/zapis-do-1-tridy/

Skip to content