Uzavírka Ločenice-Besednice

Uzavírka Ločenice-Besednice

Zář 7, 2022 | Aktuality ZŠ, Aktuality MŠ

SLEDUJTE NÁŠ WEB, INFORMACE BUDEME POSTUPNĚ DOPLŇOVAT DO TOHOTO ČLÁNKU:

Vzhledem k plánované uzavírce v úseku Besednice – křiž. III/14624 od pondělí 12. 9. 2022 jsme obdrželi základní informace ohledně zajištění veřejné dopravy během uzavírky.

 • Níže uvedené dopravní opatření se týká pouze 1. etapy stavby, kdy bude uzavřen úsek silnice III/14623 od Besednice – před křiž. III/14624.
 • Při 2. etapě bude uzavřen úsek od křiž. III/14624 – Ločenice: termín bude stanoven dle průběhu prací – při 2. etapě tedy dojde k dalším zásadním změnám v zajištění dopravní obsluhy.

Info a jízdní řády jsou jednotlivě pod těmito odkazy

vysvětlení změn:

Dopravce: GW BUS  

Dotčené linky: 128 a 163

 • Spoje linky 320128 budou jezdit po objízdné trase Besednice – sil. II/157 – Trhové Sviny – sil. III/1567 – Ločenice.
  • Pro všechny spoje, vyjma spojů č.17,24 a 26 bude zrušena obsluha zastávek  Ločenice, Nesměň; Ločenice,Nesměň,rozc.0.5; Ločenice, U cihelny; Ločenice
 • Spoje linky 320163 budou ukončeny v zastávce Ločenice, popř. Ločenice, Nesměň. Přímou obsluhu Besednice z Trhovými Sviny zajistí zejména linka 320128.
  • Pro spoje č. 2 a 15 bude zrušena obsluha zastávek Ločenice, Nesměň; Ločenice, Nesměň,rozc.0.5; Ločenice, U cihelny. Pro spoje č. 3, 9, 13, 6, 12, 24 bude zrušena obsluha zastávky Besednice, spoje budou ukončeny v zastávce Ločenice,Nesměň
 • U všech spojů v obsluhovaném území dojde k úpravám jízdních řádů, tj. odjezdů z jednotlivých zastávek.

+ linka 162

 • spoj č.11 linky 162 zajistí ranní dopravu cestujících do Trhových Svinů, jako náhrada za spoj 320163/6 (zároveň dojde k časovému uspíšení spoje!)

+ linka 169:

 • zrušeny spoje č. 5, 2, 6
 • spoj č. 1 bude zrušen v úseku Mokrý Lom – Římov, Krumlovská, bude časově opožděn (je nahrazen výlukovým spojem 320163/1)

Dopravce: ČSAD AUTOBUSY – BUSEM

 • Dotčená linka: 533 Kaplice-Střítež,Kaplice-nádraží-Besednice-Velešín
  • Uzavírkou budou dotčeny pouze spoje číslo: 11, 27, 8 a 16
  • Spoje 8 a 11 pojedou do Nesměně, při čemž spoj 11 při cestě do Velešína obslouží Svatý Ján
  • Spoje 16 a 27 budou ukončeny v Ločenicích
  • Spoj 16 bude navazovat na spoj 163/13 do Nesměně
Skip to content