Stávka 27. 11. 2023

Stávka 27. 11. 2023

Lis 22, 2023 | Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,
dovoluji si seznámit Vás se situací ve škole v souvislosti
se stávkou, která bude probíhat na základě výzvy ČMOS PŠ
v pondělí 27. 11. 2023.
V naší škole počet stávkujících neznemožní zajištění výuky v ZŠ, péči o děti v MŠ, ani další činnosti poskytované školou (školní družina, školní jídelna a úklid, ekonomický úsek).
Tento den tak školu neuzavírám.
O případných změnách Vás budu informovat prostřednictvím zprávy (Škola online, e-mail).
Stávkový výbor v naší škole zastupuje  Mgr. Jan Turoň (turon@zsbesednice.cz).
Dovoluji si z webu školských odborů zkopírovat informace o požadavcích a cíli stávky. I ti, kteří nestávkují, s nimi dle společných diskuzí souzní, přesto stávku nepovažují za cestu ani formu řešení, podporují spíše společnou diskuzi a dodržování toho, co bylo plánováno a slíbeno.
Požadavky 
  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

Cíl stávky

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.    

S pozdravem a vírou, že školství skutečně bude jednou z čelních priorit vlády tak jak nám její představitelé předkládají
Eva Tomášková
ředitelka školy
Skip to content