Stanovení výše školného MŠ 2023/24

Stanovení výše školného MŠ 2023/24

Čvn 19, 2023 | Aktuality MŠ

Pro školní rok 2023/24  stanovil ředitel výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Besednice takto:

 

 

Celodenní pobyt dítěte                                   360 Kč

Snížená výše (např. dítě, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného měsíce a jeho zákonní zástupci o snížení požádali)     240 Kč

 

 

 

Výše úplaty byla stanovena na základě kalkulace a nepřesahuje 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

Úplata za předškolní vzdělávání se hradí měsíčně, a to do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

 

Stanoveni vyse skolneho MS_2023_24

 

 

 

 

 

Skip to content