Školní jídelna-první týden školy

Školní jídelna-první týden školy

Zář 1, 2023 | Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Děti, které se dodnes nestravovaly ve školní jídelně a měly by o stravování zájem, obdrží přihlášku ke stravování 4.9.2023 od třídního učitele nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny. Pokud chcete, aby se vaše dítě stravovalo již 5.9., je nutné doručit přihlášku ke stravování do kanceláře vedoucí školní jídelny nebo naskenovat a poslat e-mailem na jídelna@zsbesednice.cz nejpozději do 5.9.2023 7:30. Přihláška je také k dispozici na webu školy a je možné přinést ji vyplněnou již 4.9.2023 a odevzdat třídnímu učiteli nebo do školní jídelny.

Skip to content