Prohlídka ČOV

Prohlídka ČOV

Kvě 26, 2023 | Aktuality MŠ, Uncategorized

Děti ze třídy Sluníček se ve školce seznamovaly s koloběhem vody v přírodě a u té příležitosti navštívily čističku odpadních vod v Besednici. Viděly v reálu jak se splašková voda postupně čistí, až ji lze vypustit do přírody. Celý čistící proces dětem přiblížil, vysvětlil a ukázal pan Dobeš. Děkujeme.

Skip to content