Úterý 5. 3. od 13:00 do 14:00 Klub předškolní přípravy Šikulkové (jen předškolní děti) – keramika (Velikonoce) – ped. dozor Heřmanová
Středa 6. 3. od 9:00 do 10:45 Pohádkové čtení v bývalé MŠ – pořádá knihovna, pro obě třídy
Středa 6. 3. od 13:00 do 13:45 německý jazyk pro předškoláčky Projekt eTOM
Čtvrtek 7. 3. od 8:00 do 9:30 – tělocvična v ZŠ – třída Sluníček a Berušek – Projekt se Sokolem do života
Pátek 8. 3. od 8:45 – 11:30 Bruslení – 10 dětí ze třídy Sluníček (výběr bude dohodnut ve středu 6. 3. popř. ve čtvrtek 7. 3.), cena 60,- Kč + očekávaná cena autobusu 80,-Kč, pedagogický dozor: Nováková, Bc. Volfová