Oslavili jsme 26. září – Evropský den jazyků

Oslavili jsme 26. září – Evropský den jazyků

Zář 26, 2022 | Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

I letos si všichni žáci na 1. a 2. stupni připomněli se svými vyučujícími Evropský den jazyků.

Na prvním stupni se děti seznámily se základními výrazy v chorvatštině, vždyť tolik nás, Čechů, rádo jezdí do Chorvatska! V českém jazyce děti pak vymýšlely antonyma – protiklady, v nejfrekventovanějších evropských jazycích vyhledávaly jména rodinných příslušníků, tvořily piktogramy, morseovku, seznámily se se znakovou řečí nebo si v angličtině zopakovaly názvy dnů a měsíců.

Na druhém stupni jsme se pokusili o krátký obrázkový slovník česko-ukrajinský, česko-německý a česko-anglický, šlo o výrazy ze světa školy, módy nebo sportu. V rámci výtvarné výchovy děti namalovaly plakáty s tématy farma a les, následovně podle své úrovně plakáty okomentovaly větami v angličtině nebo vyjadřovaly své názory. Určitě jsou zajímavé i pozdravy „Ahoj!“ ve všech evropských jazycích nebo přehledná mapa slovanských jazyků, ke kterým patří i náš mateřský jazyk – čeština.

Práce k Evropskému dni jazyků si můžete prohlédnout na chodbách v přízemí a v patře školy.

Děkujeme všem dětem a jejich učitelům za jejich krásné výtvory!

Z. Řehoutová

Skip to content