My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme

Říj 1, 2022 | Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Aktualizace 16. 11. 2022

Žádost lze podat v kanceláři školy do 22. 12. 2022.

************************************

Naše škola je zapojena do projektu My v tom Jihočechy nenecháme.

U nás lze žádat na tyto aktivity:

– školné v mateřské škole
– úplata za školní družinu
– školní stravování (školní jídelna)
– lyžařský výcvikový kurz

Více informací zde:

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Program nabízí rodičům podporu ve výši max. 4 000 Kč na jedno dítě při splnění těchto podmínek:

  • děti ve věku od 3 let do dovršení 19 let (k 1. 8. 2022)
  • dítě musí mít k 1. 8. 2022 trvalý pobyt v Jihočeském kraji
  • dítě musí žít ve společné domácnosti, v níž je:
  • pobíraná dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo pobíraná dávka „Příspěvek na bydlení (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.

 

Zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner nesmí být ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírající příspěvek na péči.

 

Skip to content