Medové snídaně v MŠ

Medové snídaně v MŠ

Pro 8, 2023 | Aktuality MŠ, Uncategorized

Školka se zapojila do projektu Medové snídaně jako propagace zdravého životního stylu a správných stravovacích návyků. Děti si poslechly výklad včelaře o chovu a životě včel, jejich významu pro přírodu i pro život člověka. Lektor dětem představil živé včelky, ukázal jim pomůcky včelaře a jeho práci se včelami. Na závěr děti dostaly od lektora med, namazaly si chleba a daly si výbornou zdravou snídani. 

Skip to content