Dotační programy na školní stravování

Dotační programy na školní stravování

Srp 16, 2023 | Aktuality MŠ, Aktuality ZŠ

Školní jídelna v ZŠ a MŠ Besednice je zapojena do dvou dotačních programů, které pomáhají dětem z materiálně znevýhodněných rodin – Obědy pro jihočeské děti a Women for women.

Women for Women je společnost, která zaštiťuje dotační program MŠMT Obědy pro děti a již 10 let pomáhá rodinám, které se dostaly do tíživé životní situace. ZŠ Besednice je do tohoto programu zapojena od roku 2019 a i letos nabízíme možnost zapojení se do tohoto programu.

Pravidla projektu:

· Děti, které potřebují pomoc projektu, vybírá škola sama

· Účet projektu je transparentní

· 100% prostředků z transparentního účtu jde pouze na školní obědy konkrétním dětem

· Dětem je zaručena anonymita

· Peníze jsou vypláceny přímo škole či stravovacím zařízením, nikoli rodičům

· Pokud rodiče nechávají obědy opakovaně propadnout, dítě je z projektu vyřazeno

· Nevyčerpané stravné se vrací zpět na účet projektu Pro více informací následujte tento odkaz: https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti/

Obědy pro jihočeské děti je nový dotační program, který je spuštěn od srpna 2023. Projekt je zaměřen na podporu materiálně znevýhodněných rodin s dětmi v Jihočeském kraji s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a zvyšujícím se nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb, mezi které patří i školní stravování. I zde je možnost zapojení a to již od 1.9.2023.

Pravidla projektu:

· Žádost o dotaci na školní stravování může být podána pro děti ve věku 2-26 let

· Žadatel/zákonný zástupce dítěte musí čerpat jednu z následujících dávek: doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, dávku pěstounské péče „odměna pěstouna“, dávku pěstounské péče „příspěvek při pěstounské péči“, dávku pěstounské péče „příspěvek na úhradu potřeb dítěte.“ Více informací a přesný postup najdete na stránkách Jihočeského kraje: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/

Skip to content