OP JAK – inovativní vzdělávání – Exkurze Linz

OP JAK – inovativní vzdělávání – Exkurze Linz

Led 3, 2024 | Aktuality ZŠ

OP JAK – inovativní vzdělávání – Exkurze Linz

Projektový den byl připraven pro zájemce z 5. až 9. ročníku naší školy na 14. prosince 2023. Vycestování bylo financováno z projektu OP JAK, žáci se tak finančně nepodíleli na tomto inovativním vzdělávání. Linz jsme vybraly proto, že jde o město s bohatou kulturou a  je zde muzeum Ars Electronica Center, zaměřující se na vědu, mediální umění a technologie. Zároveň je v rozumné dojezdové vzdálenosti od Besednice pro jednodenní akci. 

Exkurzi jsme směrovaly do času před Vánoci, město je proslulé svými nádhernými trhy a výzdobou.
Přihlásilo se 45 žáků, kterým jsme dopravu a pojištění zajišťovaly prostřednictvím cestovní kanceláře JH Travel. Původní verze s průvodcem byla těsně před akcí změněna, paní průvodkyně onemocněla.
Ve městě byli žáci rozděleni do 4 skupin, každou skupinu provázela jedna z učitelek muzeem a posléze i městem. Poskytly jsme jim nejen překlad textů v muzeu, kterým nerozuměli, ale pak i během prohlídky města komentář k tomu, kde se nacházejí, jak si poradit s přepočtem eur na koruny, jak se nenechat obchodníky napálit a další věci související s pobytem v zahraničí. V muzeu si žáci vyzkoušeli mnohé interaktivní expozice dle svého zájmu.
Prošli jsme společně trasu od muzea přes most přes Dunaj, k hlavnímu náměstí a dále k parku Volksgarten, zde se konaly adventní trhy.

Již za tmy jsme se vraceli k autobusu, plni dojmů ze svátečně nasvíceného města a všeho, co jsme společně dnes zažili a viděli.

Eva Tomášková, Václava Coufová, Veronika Voráčková

Skip to content