Olympiáda v německém jazyce 2023/2024

Olympiáda v německém jazyce 2023/2024

Bře 12, 2024 | Aktuality ZŠ, Uncategorized

Poprvé se na naší škole konala Olympiáda v německém jazyce. Soutěž každoročně vyhlašuje MŠMT ČR a hlavním organizátorem v českokrumlovském okrese je DDM Český Krumlov.

Školní kolo soutěže proběhlo v listopadu a prosinci a zúčastnilo se ho celkem 18 žáků v kategorii 6. – 7. ročník a v kategorii 8. – 9. ročník. Soutěžící prokazovali své dovednosti nejdříve v poslechu a čtení s porozuměním. Zadané úkoly nebyly nejjednodušší, výsledky byly dost těsné, ale jen ti nejzdatnější postoupili do druhé části soutěže – mluvení. Tentokrát jejich výkony hodnotila komise zkoušejících.

Výsledky školního kola v kategorii 6. – 7. ročník ZŠ:

1. místo – Eliška B. (7. třída), 2. místo – Dominik S. (7. třída), 3. místo – Anna K. (7. třída)

Výsledky školního kola v kategorii 8. – 9. ročník ZŠ:

1. místo – Michal B. (9. třída), 2. místo – Jan V. (8. třída), 3. místo – Ester H. (9. třída)

 

Okresní kolo Olympiády v německém jazyce se konalo 9. února v Českém Krumlově. Naši školu nakonec reprezentovali dva žáci v kategorii 6. – 7. ročník – Eliška Bubnová a Dominik Staník. Oba se na soutěž těšili a byli připraveni bojovat a obstát se ctí. A to se jim také povedlo. Zvláště obtížná dle jejich slov byla druhá část – mluvení, ve které se hodnotila pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost i gramatická správnost. Eliška přivezla těsné čtvrté místo a Dominik se také neztratil, ten obsadil místo páté.

 

Ocenění výkonů našich žáků je na místě, vždyť Eliška s Dominikem se učí němčinu teprve rok a půl a jsou zatím ještě na začátku. Za jejich vzornou reprezentaci školy jim patří poděkování.

Výsledky okresního kola v kategorii 6. – 7. ročník ZŠ:

1. K. Eliška ZŠ Kaplice, Školní

2. N. V. A. Quang ZŠ Kaplice, Gen. Fanty

3. B. Rozálie ZŠ Kaplice, Gen. Fanty

4. B. Eliška (7. třída) ZŠ Besednice

5. S. Dominik (7. třída) ZŠ Besednice

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za krásné výsledky.

Václava Coufová

Skip to content