Evropský den jazyků

25.10.2020 14:28

Na 1. stupni si žáci vyzkoušeli netradiční formy jazyka. Na stanovištích se seznámili s Morseovou abecedou, Braillovým písmem, znakovou řečí nebo také s písmem obrázkovým. Na jednom stanovišti dokonce děti zavítaly do říše zvířat a dozvěděly se zajímavosti o psích a kočičích signálech. Děti si na stanovištích vyzkoušely napsat tajné zprávy, které věnovaly kamarádům, rodičům nebo paní učitelkám. 

Ze Dne jazyků jsme si odnesli spoustu zážitků a zajímavých informací.

 

Také děti z druhého stupně si připomněly 26. září, Evropský den jazyků.

 V posledním zářijovém týdnu v rámci hodin cizích jazyků a českého jazyka vytvořily obrázkový slovník s německými a anglickými pojmenováními. Objevila se témata každodenních pozdravů a konverzačních frází, názvy zvířat, oblečení, pojmenování rodinných příslušníků, evropských jazyků, počasí, ročních období nebo vyjádření protikladů. Děti si vtipně poradily i s ilustrací frekventovaných českých rčení. Obrázkový slovník je k vidění na schodišti do prvního patra a na chodbě v patře.

Během celého měsíce září se také děti mohly zapojit do anglické nástěnné doplňovačky, kde se jim podařilo zkompletovat názvy všech evropských jazyků.

V pátek 25. září vyučující českého jazyka a cizích jazyků připravili pro žáky zábavnou jazykovou hodinku, kde si děti procvičily slovní zásobu v anglickém a německém jazyce, popisovaly děj na fotografiích, časovaly frekventovaná slovesa, pojmenovávaly dopravní prostředky, hrály německé a anglické pexeso, odhadovaly význam některých starších českých slov, prošly si i slovenským kvízem nebo dokončovaly známá česká přísloví, která, bohužel, pomalu upadají v zapomnění. Za každou správnou odpověď a za snahu dostaly sladkou odměnu.

Snad se nám opravdu potvrdilo, že ,,Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.’’

Foto ve fotogalerii 1. stupeň a 2. stupeň

Hubená I. a Řehoutová Z.

 

 

Zpět