Můj studijní pobyt v Irsku – zpráva z prvního týdne

Můj studijní pobyt v Irsku – zpráva z prvního týdne

Říj 12, 2022 | Aktuality ZŠ, Uncategorized

Název kurzu: Teaching 21ˢᵗ Century Skills and Irish Culture and History
Škola: Linguaviva, Dublin
Termín: 3. – 14. 10. 2022
Od pondělí 3. 10. 2022 se nacházím v irském Dublinu. Účastním se zde dvoutýdenního
vzdělávacího kurzu pro učitele v rámci programu ERASMUS+. Škola Linguaviva je nejstarší
jazykovou školou v Dublinu a výuka kurzu s názvem „Teaching 21ˢᵗ Century Skills and Irish
Culture and History“ je vedena zkušenými lektory. Náš kurz má celkem 6 účastníků – učitelů
angličtiny z České republiky, Polska a Německa.

Pondělí 3. 10. 2022
Lektoři: John Kavanagh, Stuart Tynan
V pondělí jsme společně diskutovali o metodách výuky. Nejvíce jsme se zaměřili na
„Communicative Language Teaching“. Sdíleli jsme spolu různé aktivity, které používáme při
výuce. Ve druhé části dne nás čekala lekce zaměřená na irskou historii. Součástí odpoledního
bloku byla prohlídka centra Dublinu s Johnem.

Úterý 4. 10. 2022
Lektor: Caroline Holland
S Caroline jsme se věnovali následujícím tématům: critical thinking – kritické myšlení, design
thinking – designové myšlení, combinational thinking – kombinované myšlení, inverted
thinking – převrácené myšlení. Vymýšleli jsme aktivity zaměřené na „4C’s of 21ˢᵗ Century
skills“. Těmito čtyřmi „C“ dovednostmi jsou: Communication – komunikace, Collaboration –
spolupráce, Creativity – kreativita, Critical thinking – kritické myšlení. Aktivity jsme sestavovali
tak, aby je bylo možné vhodně použít do našich vyučovacích hodin. V odpoledních hodinách
jsme se Stuartem navštívili Kilmainham Gaol – bývalou věznici, ve které byli vězněni a také
popraveni irští republikáni z Velikonočního povstání.

Středa 5. 10. 2022
Lektoři: Stuart Tynan, John Kavanagh
V dopoledním bloku nás čekala druhá lekce irské historie se Stuartem. Po jejím skončení a
krátké přestávce převzal slovo John. S ním jsme se zabývali vývojem a specifiky irské angličtiny.
Odpoledne jsme se šli vzdělávat do muzea irské emigrace EPIC. Muzeum je moderní a velmi
interaktivní, mohu jen doporučit.

Čtvrtek 6. 10. 2022
Lektor: John Kavanagh
Čtvrteční výuka byla věnována irské literatuře a mytologii. S Johnem jsme hovořili o tom, jak
vhodně zařadit všechny získané poznatky do výuky. Čtvrteční odpoledne tentokrát nebylo v
režii školy a měli jsme tedy volno. Využil jsem toho a vydal se vlakem do Greystones. Odtud
jsem se pěšky vrátil přes Cliff Walk do Bray. Cestou jsem potkal místního Ira a dal se s ním do
řeči. Před pár měsíci šel do důchodu a jeho dcera před třemi lety začala učit v Greystones na
základní škole. Povídali jsme si o rozdílech irského a českého vzdělávacího systému. Bylo to
velmi zajímavé porovnání.

Pátek 7. 10. 2022
Lektor: Ian Brangan
Celý pátek se nesl v duchu „Story retelling“. Workshop vedl přímo ředitel školy Linguaviva pan
Ian Brangan. Debatovali jsme především o tom, jak efektivně učit jazyk právě pomocí
převypravování příběhů.
Kurz je velmi zajímavý. Všechny poznatky, které zde získávám (ať už od lektorů nebo kolegů
učitelů), jsou pro mě značnou inspirací pro vedení výuky angličtiny. Těším se, co přinese
následující týden.
V Dublinu dne 7. 10. 2022 Mgr. Filip Rozkošný

Skip to content