ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BESEDNICI

 

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Zápis do MŠ Besednice bude probíhat podáním přihlášek dětí na školní rok 2019/2020

 

V úterý 7. 5. 2019

od 14.30 hod. do 17.00 hod.

 

K zápisu je třeba přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

 

Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.

 

Kritéria přijetí dítěte 2019-20.pdf (206,1 kB)

Zápis-a-povinné-př. vzděl. 2018-19.pdf (208 kB)

Mateřská škola - prázdninový provoz

 

Prázdninový provoz MŠ.pdf (502,7 kB)

Závazná přihláška k umístění dítěte do MŠ o prázdninovém provozu.doc (27 kB)

 

Prázdninový provoz MŠ v termínu od 20.8.2018 - 31.8.2018

Provoz MŠ: 6.30 - 16.00 

Úplata za předškolní vzdělávání je 75,- Kč za každý započatý týden. 

Předškolák a dítě s odkladem školní docházky je od platby za vzdělávání osvobozen. 

 

Stravné: 36,- Kč/den 

 

Přihlášku k prázdninovému provozu odevzdejte učitelce v MŠ nejpozději do 22.6.2018 a platbu celkové finanční částky za prázdninový provoz (školné + stravné) uhraďte do 30.6.2018 na bankovní účet ZŠa MŠ Besednice: 0580530349/0800 Variabilní symbol nebo zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte. 

Pokud nebudou platby provedeny v daném termínu, budeme považovat dítě za nepřihlášené k prázdninovému provozu. 

Přeplatek za prázdninový provoz bude zákonným zástupcům vyúčtován do 30.9.2018. 

 

Telefonní čísla 

MŠ: 778015830 

ZŠ: 778 015 834 

ŠJ: 778015831

Mateřská škola

  • Nově zrekonstruovaná budova
  • Klidné prostředí na okraji obce
  • Zastávka autobusu před školou
  • Individuálnější přístup, díky menšímu počtu žáků ve třídách
  • Klidnější přechod z mateřské školy na základní školu, mateřská škola je přímo v areálu
  • Téměř domácí strava
  • Žáci mají přístup na zahradu školky vybavenou atrakcemi pro děti - trampolína, houpačka, prolézačka ve tvaru lodě apod.

 

Historie školky

     Bývalá budova MŠ byla umístěna mezi kostelem církve katolické, kaplí církve husitské a hřbitovem. Do roku 1973 sloužila tato budova jako součást ZŠ a v roce 1973 byla zrekonstruována a předělána na dvoutřídní MŠ o kapacitě 60 dětí. Od roku 1992 byla MŠ pouze jednotřídní.

Od září 2006 přestavbou bývalého školního bytu a částečnou přístavbou byla uvedena do provozu jednotřídní MŠ, která je součástí ZŠ a je se ZŠ přímo spojena.

Od září 2012 je naše MŠ opět dvoutřídní s kapacitou 45 dětí.

 

Jídelna pro MŠ se nachází v suterénu ZŠ.

 

V roce 2007 bylo před budovou MŠ vybudováno dětské hřiště za přispění rozpočtu ČR z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

      Od září 2010 je v provozu zahradní domek na úschovu pomůcek k činnostem na školní zahradě a pergola, která v létě poskytne stín a za špatného počasí příjemný azyl.