Besídka naší Mateřské školy

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, sourozence i přátele naší MŠ  v úterý 18. 6. 2019 v 16.00 hod.  do kinosálu ZŠ, na závěrečnou     BESÍDKU celé naší MŠ. 

Tentokrát s námi vystoupí i Sbor zpěváčků z řad našich dětí vedený p. Janovou a proběhne SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ na školáky s divadelním představením.

Moc se na Vás těšíme!

Děti a učitelky z MŠ Besednice.

 

Mateřská škola

 

 Zápis do MŠ, Informace o školce, Zaměstnanci, Řády a předpisy, Co dítě potřebuje do MŠ

 

Kontakty: telefon:  778 015 830
email:    msbesednice@seznam.cz

 

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v termínu

od 19. 8. 2019 - 30. 8. 2019

(poslední dva týdny prázdnin)


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.pdf (191926)
Závazná přihláška.pdf (186695)

 

 

Provoz MŠ: 6:45 – 16:00 hodin

Úplata za předškolní vzdělávání je 100,- Kč za každý započatý týden. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jsou od platby za vzdělávání osvobozeni.

 

Stravné: 42,-Kč/den

Přihlášku k prázdninovému provozu odevzdejte učitelce v MŠ a platbu celkové finanční částky za prázdninový provoz (školné + stravné) uhraďte nejpozději do 28. 6. 2019 na bankovní účet ZŠ a MŠ Besednice: 0580530349/0800, variabilní symbol nebo zpráva pro příjemce: Jméno a Příjmení dítěte. Pokud nebudou platby provedeny v daném termínu, budeme považovat dítě za nepřihlášené k prázdninovému provozu.

Případný přeplatek za prázdninový provoz bude zákonným zástupcům vyúčtován do 30. 9. 2019.

 

Telefonní čísla MŠ: 778 015 830

                           ZŠ:  778 015 834

                           ŠJ:  778 015 831

 

Mateřská škola

  • Nově zrekonstruovaná budova
  • Klidné prostředí na okraji obce
  • Zastávka autobusu před školou
  • Individuálnější přístup, díky menšímu počtu žáků ve třídách
  • Klidnější přechod z mateřské školy na základní školu, mateřská škola je přímo v areálu
  • Téměř domácí strava
  • Žáci mají přístup na zahradu školky vybavenou atrakcemi pro děti - trampolína, houpačka, prolézačka ve tvaru lodě apod.

 

Historie školky

     Bývalá budova MŠ byla umístěna mezi kostelem církve katolické, kaplí církve husitské a hřbitovem. Do roku 1973 sloužila tato budova jako součást ZŠ a v roce 1973 byla zrekonstruována a předělána na dvoutřídní MŠ o kapacitě 60 dětí. Od roku 1992 byla MŠ pouze jednotřídní.

Od září 2006 přestavbou bývalého školního bytu a částečnou přístavbou byla uvedena do provozu jednotřídní MŠ, která je součástí ZŠ a je se ZŠ přímo spojena.

Od září 2012 je naše MŠ opět dvoutřídní s kapacitou 45 dětí.

 

Jídelna pro MŠ se nachází v suterénu ZŠ.

 

V roce 2007 bylo před budovou MŠ vybudováno dětské hřiště za přispění rozpočtu ČR z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

 

      Od září 2010 je v provozu zahradní domek na úschovu pomůcek k činnostem na školní zahradě a pergola, která v létě poskytne stín a za špatného počasí příjemný azyl.