Kroužek: Věda nás baví

Kroužek: Věda nás baví

Říj 3, 2022 | Aktuality ZŠ, Uncategorized

Rádi bychom Vás informovali, že letos opět otevíráme kroužek od organizace Věda nás baví

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Naše vědecké kroužky probíhají pod vedením zkušených lektorů 1x týdně po vyučování ve školách ve spoustě větších i menších měst po celé ČR. Každé pololetí čeká děti 14 nových lekcí!

Cílem kroužku akreditovaného MŠMT je zábavným a interaktivním způsobem podpořit u dětí zájem o vědu a poznání.

Pro žáky 1. – 5. třídy

Kdy: každou středu od 15:00 do 16:00

        První lekce 12. 10. 2022

Kde: učebna chemie a fyziky (9. třída)

Veškeré informace ke kroužkům naleznete zde: https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti 

Přihlašovat se můžete zde:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska?ID_mesta=187&krouzky=1

V kroužku se děti dozví teoretické poznatky z různých oborů (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie, biologie), které si sami ověří v jednoduchých a zábavných experimentech (budeme poznávat atom, postavíme model srdce a plic, prozkoumáme fáze měsíce, poznáme archimédův šroub, vyrobíme si buňku a mnoho dalšího.).

Kdy, kde a jak kroužky pro děti probíhají?

· 1x týdně (60 min)

· 14 lekcí/pololetí (Děti je možné přihlásit i během pololetí.)

· skupinová výuka (10 – 15 dětí, vědecké týmy 3 – 5 členů)

· nahrazení výuky v případě prázdnin či svátku – nebojte, děti nikdy o žádnou lekci nepřijdou, lekce se jen o týden posunou

· dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky

· děti převezme lektor v předem dohodnutém čase na předem dohodnutém místě, výuka bude probíhat v určené učebně školy

Experimenty jsou jednoduché a bezpečné, nepracujeme s žádnými nebezpečnými pomůckami. Kroužek vedou naši proškolení lektoři. Podívejte se na hodnocení kroužků rodiči.

ANOTACE ke kroužku

Skip to content