Alergeny

Alergeny v jídelním lístku

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13.12.2014.

Z toho důvodu i naše Základní škola a Mateřská škola Besednice začíná od 13.12.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů je možné nalézt na nástěnce u jídelníčku, či na webových stránkách v rubrice Stravování-seznam alergenů. Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a čísla jsou uvedena vždy za pokrmem v jídelním lístku.

Značení alergenů je jen informační požadavek.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“ stravu tak, že bude strávníka (zákonného zástupce) informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník (zákonný zástupce) ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.

Každý strávník(zákonný zástupce) bude okamžitě vidět, jaký alergen přesnídávka, oběd, svačina obsahuje. Školní stravování zajišťuje stravování dětí podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Vážení rodiče,
pokud Vaše dítě trpí přecitlivělostí na některý z alergenů, sledujte prosím jídelní lístky na webu školy a podle potřeby mu oběd odhlaste.
Děkuji Vám za pochopení.
Martina Šindelířová
vedoucí školní jídelny

Označení alergenů je legislativně stanoveno od 13.12.2014 v souladu s potravinavým právem

Odvolání na legislativu

EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenslivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 ods. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Skip to content