Hudební výchova v kostele sv. Prokopa

Hudební výchova v kostele sv. Prokopa

Bře 28, 2023 | Aktuality ZŠ, Uncategorized

Ve středu 22. 3. proběhla výuka Hudební výchovy deváté třídy opět po delší odmlce v kostele.

Učivo jsme propojili i s Českým jazykem a Výchovou k občanství. Děti si oživily vědomosti o tomto místě, a protože se nyní ocitáme v postním období, zaměřili jsme se na souvislosti s křížovou cestou a pašijemi v hudebním i literárním slova smyslu. Vysvětlili jsme si frazeologismus – ´´S tebou je kříž´´, hledali jsme symboly kříže v každodenním životě a v souvislosti se 5.zastavením (Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést kříž) jsme si promluvili o tom, jak je důležité pomoci člověku, který se ocitl v nesnázích, i když za to nemusíme být v očích těch druhých příliš oblíbeni. Za pomoci varhan jsme si přiblížili slovo pašije, nakonec jsme si i zazpívali a někteří si vyzkoušeli svou sílu, když se snažili rozezvučet nástroj pomocí ručního šlapače měchu varhan.

Musím velmi pochválit žáky deváté třídy, kteří si mnohé již pamatovali z předchozí exkurze a chovali se slušně a důstojně, jak je to vhodné na tomto místě.

Z. Řehoutová

Skip to content