Exkurze Český Krumlov

Exkurze Český Krumlov

Říj 22, 2023 | Aktuality ZŠ, Uncategorized

Žáci druhého stupně navštívili 17. října Městské divadlo v Českém Krumlově, aby zhlédli představení Metropolitního divadla Praha ´´Kytice´´, zdramatizované podle předlohy některých z balad K. J. Erbena.

Šlo o tradiční provedení, ve kterém mohli mladí diváci znovu rozpoznat téma viny a trestu, pokory, svědomí…

Ještě před představením jsme se stihli projít po městě. Medvědy jsme sice nezastihli, ale cestou jsme se formou slovního kvízu vrátili k historii Českého Krumlova, architektonickým stylům zámecké zahrady, hradu, zámku, Latránu nebo náměstí. Připomněli jsme si pověst O založení Českého Krumlova, O Bílé paní nebo O nešťastné Markétě Pichlerové.

V hodinách stylistiky a literární výchovy se k tomuto dni ještě vrátíme, děti např. zkusí napsat recenzi nebo vypravování formou popisu. V krátkém testu jsme už zkusili odpovědět, jakým způsobem byly určité jevy a skutečnosti v představení výtvarně nebo pohybově vyjádřeny.

Mgr. Z. Řehoutová

Skip to content