26. září jsme si tento den připomněli nejen instalovanou výstavou na chodbě v přízemí školy a nově vyzdobenou jazykovou učebnou, ale také vlastními pracemi žáků.

Žáci z 6. A nám připravili přehled evropských států a jejich úředních jazyků, to vše v angličtině, prohlédnout si lze i vlajky těchto států. Žáci z 8. a 9. třídy spolupracovali na sestavení jednoduchého příběhu v angličtině. Všechny práce si můžete prohlédnout na schodišti z přízemí do 1. patra. V 1. patře se objevily mapy příbuzných slov, která mají stejný kořen a připravil je 9. ročník. Tady si můžeme uvědomit, jak je náš, český jazyk, bohatý. Z loňských prací si můžete také všimnout dělení slovanských jazyků a zařazení našeho mateřského jazyka k těm západoslovanským.

Děkujeme všem, kteří se na připomínce tohoto dne podíleli, a to hlavně dětem, dále vyučujícím jazyků – Nj, Čj, Aj.

Mgr. Z. Řehoutová

Skip to content