BADATELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NĚMECKÉM JAZYCE PRO 1. A 2. TŘÍDU ZŠ

BADATELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NĚMECKÉM JAZYCE PRO 1. A 2. TŘÍDU ZŠ

Zář 15, 2022 | Aktuality ZŠ, Uncategorized

Jedná se o projekt EduSTEM, který je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Lektorem projektu je Mgr. Michala Hlavatá. V letošním školním roce se mohou do projektu zapojit žáci z první a druhé třídy. Lekce v německém jazyce a bádání probíhá každý čtvrtek od 13:10 do 14:10. Žáci se mohou těšit na poznávání cizího jazyka prostřednictvím her, tvořivých aktivit, ale především pokusů, které je bez pochyby budou bavit.

Skip to content