Adaptační pobyty+divadlo říjen 2023

Adaptační pobyty+divadlo říjen 2023

Srp 29, 2023 | Aktuality ZŠ

V měsíci září budou probíhat adaptační pobyty pro 6. a 7. ročník.

Veškeré náklady těchto akcí budou hrazeny z projektu – tj. rodiče nehradí žádný příspěvek.

V říjnu se žáci 6. – 9. ročníku zúčastní projektové výuky v Č. Krumlově (divadlo, poznávání města). I tato výuka bude zcela hrazena z projektu.

Více o organizaci akcí Vám sdělí třídní učitelé začátkem školního roku.

Eva Tomášková

Skip to content