7. třída – Hudební výchova v kostele

7. třída – Hudební výchova v kostele

Led 20, 2023 | Aktuality ZŠ, Uncategorized

Devátého ledna jsme se po delší odmlce opět vydali do našeho kostela sv. Prokopa v Besednici. I když 45 minut je opravdu krátká doba, stihli jsme vše, co jsme si naplánovali a mezipředmětové vztahy by se jistě zaradovaly.

V rámci Hudební výchovy jsme se dotkli učiva – Nauka o hudebních nástrojích – varhany, Hudební formy – chorál, hudba duchovní a hudba světská, Výtvarná výchova – architektura – pseudobaroko, pseudogotika, loď kostela, presbytář, sakristie, křížová cesta, kazatelna (ambon), oltář, Zeměpis – orientace kostela na světové strany, Dějepis – život sv. Prokopa, křesťanství v našich zemích, Základy společenských věd – život v obci, dějiny, fara – kostel, víra – náboženství, pouť, chování na významných místech, křesťanská kultura, Literární výchova – legenda, německá, latinská a staroslověnská liturgie,  Český jazyk – frazeologismy,  Tělesná výchova – rychlá chůze, samostatná práce – děti měly předem zadané úkoly, které se týkaly pojmů a názvů předmětů v kostele.

Zpětná vazba?  Žáci se budou snažit vybavit si získané informace v následném znalostním testu, vyučující si tak ověří, zda dávali opravdu pozor a obohatili své vědomosti, které by měly být samozřejmou výbavou každého z nás.

Z. Řehoutová

Foto naleznete ve fotogalerii

Skip to content