Provozní zaměstnanci školní jídelny:

Vedoucí školní kuchyně Martina Šindelířová
telefon: 778 015 831
jidelna@zsbesednice.cz
Kuchařka Jana Schwarzová
Kuchařka Radka Kozlová

 

Ceny stravného:

 

 
  • Odhlásit stravu je možné i v den absence nejpozději do 7:00 (platí pro MŠ) a do 8:00 (platí pro ZŠ).

 

POZOR ZMĚNA ÚHRADY STRAVNÉHO V HOTOVOSTI

(týká se strávníků, kteří hradí stravné v hotovosti a nebo jim neprojde inkasní platba)

 

Od 1. července dochází ke změně uhrazování stravného v hotovosti.

 

Dříve se platilo vždy první týden v měsíci.

 

Nyní se bude platit vždy od 20. dne v měsíci do konce měsíce na následující měsíc. Tzn. Od 20. srpna do 31. srpna

(výjimečně do 1. září) – úhrada stravného na měsíc září, od 20. září do 30. září – úhrada stravného na měsíc říjen…..

Pokud nebude první pracovní den v měsíci zaplaceno, strávník nepůjde na oběd!!!