Vnitřní řád, přihláška

Vnitřní řád školní jídelny pro školní řád pro školní rok 2021/22 a přihlášku ke stravování najdete zde: Vnitřní řád školní jídelny.pdf (220336) 

Přihláška ke školnímu stravování.pdf (215252) Není potřeba tisknout a podávat jednotlivě, žáci dostanou na začátku školního roku vytištěné.

 
 

Žádáme rodiče, kteří ještě nemají zřízený souhlas k inkasu, aby tak provedli do 20. srpna a poslali své číslo účtu na jidelna@zsbesednice.cz.

Svolení k inkasu pro účet č. 0580530349/0800, limit (není nutné zadávat, ale doporučuje se): 

 • 3-6 let 1000,- Kč, 
 • 7-10 let 600,-Kč, 
 • 11-14 let 700,- 
 • 15 + 700,-Kč, 

četnost 1x v měsíci, termín provedení inkasního převodu k dvacátému dni v měsíci, účinnost od 20. 8. 2021 na dobu neurčitou.

Prosíme, při zřizování inkasa nezadávejte žádný variabilní symbol.

Děkujeme!

 

Stravování

Děti se stravují v mateřské škole třikrát denně. Po celý den je zajištěn pitný režim. V základní škole se stravují jedenkrát denně.

 

Školní stravování se řídí výživovými normami dle vyhlášky 107/2005 Sb. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Stravné se platí převodem z účtu.

Odhlášení stravy je možné provést telefonicky nebo pomocí SMS na tel. čísle 778 015 831 - v MŠ do 7:00 hodin a v ZŠ na 8:00 hodin. Nebo písemně do bločku, který je u kanceláře vedoucí školní jídelny či zprávou na e-mail: jidelna@zsbesednice.cz.

 

Čeho se snaží držet jídelníček v ZŠ a MŠ

- ovoce a čerstvá zelenina

- smažené jídlo přibližně 2x do měsíce

- sladké hlavní jídlo 2x do měsíce

- luštěniny jako hlavní jídlo 2x do měsíce, luštěninová polévka alespoň 3x do měsíce

- ryby jako hlavní jídlo 2x do měsíce, rybí pomazánka v MŠ každý týden

- kvalitní šťávy, nově slazené Stévií, mošty a ovocné mléko v MŠ 3x za týden

- mléko v MŠ 3x za týden

 

Provozní řád školní jídelny

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá z:

 • zákona č. 561/2004 Sb. , školský zákon, § 119
 • vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb.
 • Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol...
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Stravné žáků je rozděleno  do kategorií podle věku dítěte dosaženého ve školním roce 2021/2022

 • Žáci od 7 – 10 let ve školním roce           24,- Kč za oběd
 • Žáci od 11 – 14 let ve školním roce         26,- Kč za oběd
 • Žáci 15 a více let ve školním roce            28,- Kč za oběd

 

 • dopol. svačinka                         9,- Kč
 • oběd                                        24,- Kč
 • odpol. svačinka                         9,- Kč

 

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech školního vyučování a při akcích pořádáných ZŠ. V případě nemoci dítěte nebo jakékoliv jiné nepřítomnosti mimo školní akce je možné si vyzvednout obědy v době od 11:00-11:20 ve školní jídelně a to pouze PRVNÍ den nemoci

nebo nepřítomnosti ve škole (vyhláška 107/2005 o školním stravování §4, odst. 89).

Další dny NENÍ nárok na stravu. Zaměstnanci ZŠ a MŠ nemají nárok na stravu ani první den nepřítomnosti, pouze po odpracování 3 hodin.  Jídlo se vydá do čistých omyvatelných jídlonosičů (je určeno k okamžité spotřebě).

 

Placení obědů:

 • příkazem k inkasu (č.účtu a veškeré informace na přihlášce ke stravování)
 • hotově – vždy od 20. dne v měsíci do posledního dne v měsíci na  následující měsíc (tzn. např. od 20. srpna do 31. srpna  - výjimečně do 1. září  na měsíc září, od 20. září do 30. září na měsíc říjen, atd ……..)

Pokud nebude první pracovní den v měsíci zaplaceno,

strávník nepůjde na oběd !!!!

 

 

Přihlašování a odhlašování obědů

 

Na každý školní rok je nutné vyplnit novou přihlášku ke stravování.  Přílohou je tento provozní řád ŠJ. Rodiče a strávníci se s ním seznámí, podepíší a vrátí do ŠJ i s přihláškou.

Veškeré změny je třeba vždy včas nahlásit – změna účtu, odchod ze školy....).

 

Pokud se dítě nebude stravovat od 1.9. stačí se pak přihlásit den předem v kanceláři ŠJ.

 

Stravné pro žáky se platí převodem k 20.dni na následující měsíc.

 

Poslední inkasní  platba je 20.5. a první platba bude provedena 20. srpna 2019.

 

Vyúčtování dostanete kdykoliv na vyžádání.

 

Odhlašování obědů si zařizují rodiče a zaměstnanci ZŠ a MŠ ve školní jídelně – osobně nebo

na tel.č. 778015831, SMS, mailem jidelna@zsbesednice.cz  zapsáním do sešitu u kanceláře vedoučí ŠJ.

Odhlašuje se do 7:00 hodin u dětí z MŠ a do 8:00 hodin u žáků ZŠ.

 

Vyloučení žáka ze stravování:

 • při hrubém slovním či fyzickém napadení pracovníka ŠJ nebo při opakovaném včasném neuhrazení stravného může být žák vyloučen ze stravování

(zák. č. 561/2004 Sb.§31,35)

 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše

a stanoveného finančního limitu. 

 

Aktuální jídelníček a provozní řád  je k dispozici na stránkách školy a je vyvěšen u kanceláře vedoucí ŠJ a v jídelnách.

Aktuality

Návštěva pana hejtmana Kuby ve škole v Besednici

14.10.2021 11:34
Dnes jsme měli příležitost přivítat v naší škole hejtmana Jihočeského kraje pana Martina Kubu. Provedli jsme jej budovou školy a ukázali mu například i naši krásnou tělocvičnu, zrekonstruované sociální zařízení a keramickou dílnu, které jsme v létě upravili také díky dotaci z JčK. Více fotek...

Děkujeme za podporu v soutěži Hýbeme se hezky česky

13.10.2021 16:46
Děkujeme všem za podporu a hlasování v soutěži Hýbeme se hezky česky, která probíhala v obchodech Penny. Dnes jsme dostali zprávu o vítězství v našem mikroregionu! Moc to pro nás znamená a jsme vděční všem, kteří se zapojili a klikali a potom vhazovali lístky do boxu v prodejně ve Velešíně. Ve...