Projekty

 
Jsme členy Jihočeské hospodářské komory (oblastní kancelář Český Krumlov).

  

 

Erasmus+

Klíčová akce 1 - Projekty mobility osob - školní vzdělávání

Grant na projekt Nesedíme doma-učitelé z Besednice jedou do Evropy! 

(od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2021)

NC-04-17-859-CS-C.pdf (7388512)

O konkrétních mobilitách se dočtete v novinkách, např. zde: www.zsbesednice.cz/news/mobility-erasmus/

O2 Chytrá škola

Projekt Ani virus nás již neohrozí!

 

 

Předmět projektu:

Podpora osvěty a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečí na Internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

 


 

https://www.o2chytraskola.cz/o-nas

 

 

EduSTEM ATCZ220

www.edustem.zvas.cz

 

Název projektu: Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics

 

Trvání projektu: 1.11.2019 – 31.10.2022

 

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.

Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.

Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.

 

Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko

Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

 

Projekt EduSTEM (ATCZ220) je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

Projektové aktivity na škole:

 

Badatelské a jazykové aktivity v MŠ

Po úvodním proškolení a vyzkoušení nejrůznějších aktivit se lektoři seznámí s metodikou a zásobníkem jazykových aktivit, pokusů a objevů vhodných pro děti předškolního věku. Následně povedou badatelské a jazykové aktivity ve vlastní mateřské škole.

 

Partnerská a badatelská setkání MŠ s tématem STEM

Badatelská setkávání, kdy děti společně se svými vedoucími badatelských aktivit, jazykovými lektory a expertem připraví pro své vrstevníky z partnerské mateřské školy ukázky/experimenty, které budou zaměřené na oblast biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti, fyzikálních zákonů a matematické gramotnosti.

 

MŠ bez partnerství - projektové dny

Realizátoři badatelských aktivit, jazykoví lektoři společně s expertem pro STEM, připraví náplň jednodenního projektového dne, který bude rozšiřovat a vhodnou formou doplňovat probíhající badatelské a jazykové aktivity v MŠ.

 

Badatelsko-jazykové kroužky v ZŠ

Díky projektu škola nabídne odpolední kroužky v rámci zájmového vzdělávání pro zájemce z řad 1. stupně ZŠ. Tematické zaměření kroužků na přírodovědné pokusy, přírodní živly, svět kolem nás.

 

Badatelská a partnerská setkání ZŠ s tématem STEM

Badatelská setkání s partnerskou základní školou – obsahem těchto setkání budou zajímavé vědecké pokusy, pohybové aktivity a zábavné hry pod vedením vědeckého pracovníka při spolupráci s jazykovým lektorem.

 

Projektové dny pro ZŠ

Interaktivní fyzikálně technické experimenty ve spolupráci s městem Nové Hrady a Ústavem komplexních systémů v Nových Hradech, který je součástí Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod.
Ve fyzikálně technické učebně se žáci interaktivní formou seznámí s principy jednotlivých exponátů a dohromady společně s vyučujícími vypracují dané úkoly - pod vedením vědeckého pracovníka se seznámí s daným výzkumným tématem, provedou experiment a zpracují naměřená data.

 

Exkurze

Tematické exkurze do Science Centra Techmania Plzeň pro žáky základních škol - rozšíření výuky formou neformálního vzdělávání s cílem podpořit zájem dětí a žáků o vědu a techniku.

 

 

Naše škola se účastní projektu „EU peníze základním školám“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Požádali jsme o peníze z evropských fondů. Vytvářené digitální učební materiály budou využity díky nově pořízeným výukovým technologiím.

 

Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou EU.

                                 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

   

 

Aktuality

Ztráty a nálezy

24.06.2022 13:26
Ve škole ke konci roku máme několik věcí, které postrádají svého majitele. Prosím, pokud Vám doma chybí nějaké věci (oblečení, náušnice, hodinky, ...), které děti nesly do školy, ozvěte se. vedení školy

Plán práce na týden od 27. 6. 2022

24.06.2022 13:21
27. 6. 2022 - 10:00 ocenění žáků paní starostkou (reprezentace školy) 28. 6. - dopoledne v knihovně - pasování prvňáčků na čtenáře 29. 6. - první stupeň - kinosál - filmový maraton 27. - 29. 6. třídnické práce (vracení učebnic, vyklízení šatních skříněk, třídnické aktivity) - dle plánu jednotlivých...