Projekty

  

 

Erasmus+

Klíčová akce 1 - Projekty mobility osob - školní vzdělávání

Grant na projekt Nesedíme doma-učitelé z Besednice jedou do Evropy! 

(od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2021)

NC-04-17-859-CS-C.pdf (7388512)

O konkrétních mobilitách se dočtete v novinkách, např. zde: www.zsbesednice.cz/news/mobility-erasmus/

O2 Chytrá škola

Projekt Ani virus nás již neohrozí!

 

 

Předmět projektu:

Podpora osvěty a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečí na Internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice

Od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

 


 

https://www.o2chytraskola.cz/o-nas

 

 

EduSTEM ATCZ220

www.edustem.zvas.cz

 

Název projektu: Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics

 

Trvání projektu: 1.11.2019 – 31.10.2022

 

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky Věda, Technologie, Technické obory, Matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území.

Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol.

Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.

 

Vedoucí partner: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko

Projektový partner v Jihočeském kraji: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

 

Projekt EduSTEM (ATCZ220) je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

Projektové aktivity na škole:

 

Badatelské a jazykové aktivity v MŠ

Po úvodním proškolení a vyzkoušení nejrůznějších aktivit se lektoři seznámí s metodikou a zásobníkem jazykových aktivit, pokusů a objevů vhodných pro děti předškolního věku. Následně povedou badatelské a jazykové aktivity ve vlastní mateřské škole.

 

Partnerská a badatelská setkání MŠ s tématem STEM

Badatelská setkávání, kdy děti společně se svými vedoucími badatelských aktivit, jazykovými lektory a expertem připraví pro své vrstevníky z partnerské mateřské školy ukázky/experimenty, které budou zaměřené na oblast biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti, fyzikálních zákonů a matematické gramotnosti.

 

MŠ bez partnerství - projektové dny

Realizátoři badatelských aktivit, jazykoví lektoři společně s expertem pro STEM, připraví náplň jednodenního projektového dne, který bude rozšiřovat a vhodnou formou doplňovat probíhající badatelské a jazykové aktivity v MŠ.

 

Badatelsko-jazykové kroužky v ZŠ

Díky projektu škola nabídne odpolední kroužky v rámci zájmového vzdělávání pro zájemce z řad 1. stupně ZŠ. Tematické zaměření kroužků na přírodovědné pokusy, přírodní živly, svět kolem nás.

 

Badatelská a partnerská setkání ZŠ s tématem STEM

Badatelská setkání s partnerskou základní školou – obsahem těchto setkání budou zajímavé vědecké pokusy, pohybové aktivity a zábavné hry pod vedením vědeckého pracovníka při spolupráci s jazykovým lektorem.

 

Projektové dny pro ZŠ

Interaktivní fyzikálně technické experimenty ve spolupráci s městem Nové Hrady a Ústavem komplexních systémů v Nových Hradech, který je součástí Jihočeské univerzity, Fakulty rybářství a ochrany vod.
Ve fyzikálně technické učebně se žáci interaktivní formou seznámí s principy jednotlivých exponátů a dohromady společně s vyučujícími vypracují dané úkoly - pod vedením vědeckého pracovníka se seznámí s daným výzkumným tématem, provedou experiment a zpracují naměřená data.

 

Exkurze

Tematické exkurze do Science Centra Techmania Plzeň pro žáky základních škol - rozšíření výuky formou neformálního vzdělávání s cílem podpořit zájem dětí a žáků o vědu a techniku.

 

 

Naše škola se účastní projektu „EU peníze základním školám“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Požádali jsme o peníze z evropských fondů. Vytvářené digitální učební materiály budou využity díky nově pořízeným výukovým technologiím.

 

Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce do škol s finanční podporou EU.

                                 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

   

 

Aktuality

Plán práce na týden od 24. 1.

21.01.2022 15:47
24.1. 2022 preventivní testování žáků a zaměstnanců - antigenníodpoledne: pedagogická rada- klasifikační porada běžná výuka dle rozvrhu   Prosíme rodiče, aby oblékali děti tak, abychom se žáky mohli i v tomto počasí chodit ven na procházky/bobovat (vhodné oblečení/obuv). Děkujeme!

Uplatnění nároku na ošetřovné

18.01.2022 17:01
Zde informace, která nám byla zaslána z OSSZ Č. Krumlov   .................................   Při nařízené karanténě dítěte není nutné navštívit lékaře, rodiče si  vyplní sami tiskopis – viz. odkaz : https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021   Stručné info pro...