Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro rok 2018/2019

 

Odkazy s  informacemi:

Informace z MŠMT

Střední školy

Jak vybrat střední školu a jak na přijímací zkoušky 

 

Zahájení přijímacího řízení - Přihlášky na SŠ:

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. 

Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března.  

U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

 

Vzor správného vyplnění přihlášky: Přihláška

S vyplněním přihlášky Vám pomůže pan ředitel.

 

 

Přijímací řízení:

  • do oborů s talentovou zkouškou v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 1. 2019

  • do konzervatoří v pracovních dnech od 15. 1. do 31. 1. 2019

  • do denní formy studia se koná vždy jednotná přijímací zkouška  z českého jazyka a literatury a matematiky. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku. 

Termíny kol přijímacího řízení:

   

1. termín

12. dubna 2019 
- pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

 

16. dubna 2019
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

15. dubna 2019
- pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

 

17. dubna 2019
- pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná zkouška:

- skládá se z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace

- uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

 

Školní přijímací zkoušky

- obsah a formu stanovuje ředitel školy

- ředitel školy stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním

- Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech

-  U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

 

Náhradní termíny kol přijímacího řízení:

   

1. termín

13. května 2019 

2. termín

14. května 2019

 

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání s výučním listem – zde lze konat školní přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4. 2019