Poradenství

Výchovné poradenství

 

Poradenství - volba povolání

 

 Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/21

 

 

 Kdo je to výchovný poradce a kdy je vhodné ho navštívit?


 Výchovný poradce je pedagogický pracovník, v mnoha případech učitel, který zajišťuje ve škole
poradenskou činnost. Důležité je zmínit, že výchovný poradce tu není pouze pro rodiče, ale
především pro žáky.
Spolu s kolegy se snažíme předejít školnímu neúspěchu a vytvořit tak pro žáky vhodné prostředí, ve
kterém se budou vzdělávat.
Výchovný poradce se zaměřuje především na žáky, kteří mají výukové problémy. Avšak, ne vždy je
dítě ve škole neúspěšné jen kvůli těmto obtížím. Na žáky mohou působit i další vlivy, které jim to ve
škole neusnadňují - jde například o problémové chování, problémy týkající se rodinného prostředí,
úzkostné stavy dětí a podobně.
Jako výchovný poradce nespolupracuji pouze s rodiči, žáky a kolegy, ale zejména s poradenskými
zařízeními, které na základě vyšetření dítěte nabídnou jak rodičům, tak učitelům, možné způsoby
práce s dětmi a další možnou spolupráci.
Od školního roku 2020/2021 s naší školou spolupracuje v rámci projektu i terapeutka Mgr. Markéta
Masopustová, která působí v Krizovém centru pro děti a rodinu.
Kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníku probíhá ve spolupráci s třídním učitelem, paní
ředitelkou Evou Tomáškovou a vyučujícím předmětu Svět práce.

 

 


 V případě dotazů či potíží mě neváhejte kontaktovat na volfova@zsbesednice.cz
Za ZŠ a MŠ Besednice, Volfová Lenka.

 

 

Metodik prevence

 

Dokumenty MP

 

Preventivní program 

 

Zajímavé dokumenty a stránky:

 

Videokurz pro rodiče k nástrahám internetu ZDE 

Stránky na téma "Bezpečnost na internetu":

BEZPECNYINTERNET

E-BEZPECI

SAFERINTERNET

BEZPECNEONLINE

 

 

Nová webová stránka k ohlášení šikany a pomoci šikanovaným

NENECH TO BÝT

 

Zařízení poskytující pomoc a radu při šikaně ZDE

 

Stránky pro prevenci trestných činů a podporu obětem trestných činů 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

 

Stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, 

první pomoci a dopravní výchovy pro děti, 

rodiče i školu ZÁCHRANÝ KRUH

 

 

Svědectví u malých dětí

Svědectví u větších dětí

Svědectví – rodiče

 

Náměty z časopisu Prevence