Poradenství

 
 
Dovolujeme si upozornit Vás na projekt VZP Blázníš? No a
https://www.zsbesednice.cz/news/projekt-na-podporu-dusevniho-zdravi/
 
 
 

 

Problémy, které potřebujete rychle konzultovat a nevíte kam se obrátit, můžete řešit i na Lince bezpečí (116 111) nebo v Centru krizové intervence (284 016 666) - služby jsou poskytovány nonstop a bezplatně.

Výchovné poradenství

 
výchovný poradce, kariérní poradenství - Ing. Eva Tomášková, ředitelka školy
reditel@zsbesednice.cz, 778 015 834
(od 7/2021  - po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní Volfové)
 
 
Od školního roku 2020/2021 s naší školou spolupracuje v rámci projektu i terapeutka Mgr. Markéta
Masopustová, která působí v Krizovém centru pro děti a rodinu.
 
 

 

Dny otevřených dveří 2021-22.xlsx (13214)

 

 Kdo je to výchovný poradce a kdy je vhodné ho navštívit?


 Výchovný poradce je pedagogický pracovník, v mnoha případech učitel, který zajišťuje ve škole
poradenskou činnost. Důležité je zmínit, že výchovný poradce tu není pouze pro rodiče, ale
především pro žáky.
Spolu s kolegy se snažíme předejít školnímu neúspěchu a vytvořit tak pro žáky vhodné prostředí, ve
kterém se budou vzdělávat.
Výchovný poradce se zaměřuje především na žáky, kteří mají výukové problémy. Avšak, ne vždy je
dítě ve škole neúspěšné jen kvůli těmto obtížím. Na žáky mohou působit i další vlivy, které jim to ve
škole neusnadňují - jde například o problémové chování, problémy týkající se rodinného prostředí,
úzkostné stavy dětí a podobně.
Jako výchovný poradce nespolupracuji pouze s rodiči, žáky a kolegy, ale zejména s poradenskými
zařízeními, které na základě vyšetření dítěte nabídnou jak rodičům, tak učitelům, možné způsoby
práce s dětmi a další možnou spolupráci.

Kariérové poradenství pro žáky 8. a 9. ročníku probíhá ve spolupráci s třídním učitelem, paní
ředitelkou Evou Tomáškovou - vyučujícím předmětu Svět práce.

 

 

 

po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní Volfové změna (od 7/2021):

 

 

Metodik prevence

 

Dokumenty MP

 

Preventivní program 

 

Zajímavé dokumenty a stránky:

 

Videokurz pro rodiče k nástrahám internetu ZDE 

Stránky na téma "Bezpečnost na internetu":

BEZPECNYINTERNET

E-BEZPECI

SAFERINTERNET

BEZPECNEONLINE

 

 

Nová webová stránka k ohlášení šikany a pomoci šikanovaným

NENECH TO BÝT

 

Zařízení poskytující pomoc a radu při šikaně ZDE

 

Stránky pro prevenci trestných činů a podporu obětem trestných činů 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

 

Stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, 

první pomoci a dopravní výchovy pro děti, 

rodiče i školu ZÁCHRANÝ KRUH

 

 

Svědectví u malých dětí

Svědectví u větších dětí

Svědectví – rodiče

 

Náměty z časopisu Prevence