Zřízení souhlasu s inkasem

11.08.2020 13:49

Žádáme rodiče, kteří ještě nemají zřízený souhlas k inkasu, aby tak provedli do 20. srpna a poslali své číslo účtu na jidelna@zsbesednice.cz. Svolení k inkasu pro účet č. 0580530349/0800, limit (není nutné zadávat, ale doporučuje se): 3-6 let 1000,- Kč, 7-10 let 600,-Kč, 11-14 let 700,- a 15 + 700,-Kč, četnost 1x v měsíci, termín provedení inkasního převodu k dvacátému dni v měsíci, účinnost od 20. 8. 2020 na dobu neurčitou.

Prosíme, při zřizování inkasa nezadávejte žádný variabilní symbol.

Děkujeme!

Zpět