ZÁPIS DO MŠ V BESEDNICI

01.02.2016 10:16

ZÁPIS

 

  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

                                   V BESEDNICI                                   

 

NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

Zápis do MŠ Besednice bude probíhat podáním přihlášek dětí na školní rok 2016/2017

ve středu  30.3.2016

od 13.00 hod. do 16.00 hod.

 

K zápisu je třeba přinést občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

 

Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel.

 

Je nutné, aby přihlášku znovu podali i zákonní zástupci dětí, které se v loňském roce do MŠ již hlásily, ale  nebyly přijaty.

 

Do 30 dnů bude zveřejněno rozhodnutí ředitele školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Besednice.