Zápis do 1. třídy - 5. a 6. 4. 2022

18.03.2022 15:47

Zápisy do 1. třídy Základní školy Besednice, okres Český Krumlov 

se uskuteční v termínu 5. a 6. dubna 2022 od 15 do 17 hodin

Letos již klasicky ve škole :)

 

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8.2022, a děti, které již měly odklad školní docházky. K zápisu znovu tedy musí i děti, které pro školní rok 2021/2022 dostaly odklad školní docházky!
Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31. 8. 2022 – je nutné následně doložit kladné vyjádření poradenského zařízení.

 

Více informací naleznete postupně zde www.zsbesednice.cz/zapis-do-1-tridy/

Zpět