Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 - elektronická přihláška

29.03.2022 11:49

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky popřípadě děti mladší, které splní podmínky stanovené zákonem.

 

Zápisy pro školní rok 2022/2023 budou probíhat ve dnech 5. a 6. 4. 2022

od 15:00 do 17:00 hod.

Ve dnech od 29. 3. (od 12:00 hod) do 6. 4. 2022 (do 17:00 hod.) bude zákonným zástupcům zpřístupněna elektronická žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (přihláška).

Zde zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 5. 4. a 6. 4. 2022.

Pokud Vám nepůjde elektronická žádost vyplnit, přijďte přímo do školy ve dnech 5. a 6. 4. 2022 od 15:00 do 17.00 hod a společně vyplníme a vytiskneme vše na místě. Jen prosím myslete na to, že žádost musí být podepsána oběma zákonnými zástupci dítěte.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
  • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

 

Zpět