Výtvarná soutěž - Novohradský zvonek

09.05.2018 12:32

Pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Brothánkové se na soutěž připravili žáci z prvního stupně.

Moc gratulujeme za úspěch:

1. místo Vít Nágr a 3. místo - Albert Čech