Výskyt COVID-19

10.02.2021 08:28

U zaměstnance školy bylo prokázáno onemocnění koronavirem (9. 2.). Situace byla konzultována s KHS ČB - pracoviště Český Krumlov a závěrem je, že není nutné dělat žádná speciální protiepidemiologická opatření.

Pokud se někdo ze zaměstnanců, nebo žáků, nebude cítit dobře a bude vykazovat příznaky onemocnění, doporučujeme kontaktovat praktického/dětského lékaře.

Zpět