Výchova k občanství a besedy v online prostředí

10.03.2021 21:08

V průběhu on-line výuky stále přemýšlíme, jak našim žákům obohatit výuku. Jak převést do on-line prostředí běžné školní činnosti a aktivity. Jak žáky zajímavým způsobem motivovat, aby se seznamovali s okolním světem a objevovali témata, která je zaujmou a se kterými mohou dále pracovat. Aby hledali témata a problémy, které je budou provázet životem a jejichž poznání a pochopení rozvíjí ty nejdůležitější životní kompetence, mezi které patří, pomoc, zodpovědnost, soucit, hledání pravdy, porozumění obsahům různých sdělení.

V měsíci březnu budou na naší škole v hodinách výchovy k občanství probíhat besedy a exkurze se zajímavými hosty. Navštíví nás starostka naší obce Ing. Alena Koukolová, paní matrikářka Hana Švarcová, Laskavec a zakladatelka organizace Hvězdice PhDr. Veronika Pospíšilová, Ph.D. a ředitel Paměti národa Jihočeský kraj Mgr. Tomáš Trantina.

Na všechny se moc těšíme!

Další zajímavá setkání pro naše žáky připravujeme a věřte tomu, že to bude paráda!

Zpět