Vracení učebnic

19.06.2020 19:58

Termíny, kdy vrací žáci učebnice ze školního roku 2019/2020 najdete zde: Rozpis vrácení učebnic a knih 

 Prosím, dodržte termíny.

 

Žáci 1. – 4. třídy budou odevzdávat učebnice dle pokynů svých třídních vyučujících.

 

Žáci, kteří nedochází do školy, si při odevzdání učebnic vyklidí skříňky a nechají je otevřené.

Žáci 9. ročníku odevzdají klíček od šatny a čip k vstupním dveřím, bude jim vrácena záloha.

Žáci, kteří dochází do školy, vyklidí šatní skříňku do pátka 26. 6. 2020 a také ji nechají otevřenou.

Prosím také, s vrácením učebnic, o vrácení zapůjčených knih ze školní knihovny.

 

Učebnice pro školní rok 2020/2021 dostanou žáci na začátku školního roku 2020/2021.

Děkujeme 

 

 

Zpět