Voda zajištěna

03.06.2020 07:57

I přes výpadek přítoku vody do školní budovy, je vše zařízeno a chod školy není narušen.

Děkujeme obci, která zařídila cisternu s vodou pro použití ve všech oblastech školy, kde je potřeba.

Zpět