Úřad práce - kam půjdu po základce?

04.10.2019 22:05

Návštěva úřadu práce v Českém Krumlově nám ve čtvrtek 3.října přiblížila možnosti budoucího studia a volby povolání.

Žáci se mohli seznámit s charakteristikou nejrůznějších studijních i učebních oborů a s různými typy profesí a tak zjistit, na základě jakých kritérií by měli při výběru budoucího povolání postupovat. Veškeré tyto informace a poznatky by měli žákům usnadnit volbu střední školy.

 

Zpět